Beslag leggen op as overledene


2 november 2007

Vraag nummer: 5031  (oude nummer: 9835)

De vriend van mijn zuster (Xxxx) is kortgeleden overleden en gecremeerd. Hoewel samenwonend met mijn zuster was hij officieel nog getrouwd. Door zijn vrouw is een echtscheiding aangevraagd die 2 weken na het overlijden uitgesproken zou worden.

Mijn zuster is de opdrachtgever van de crematie. Zowel zij, als de directe familie van Xxxx willen dat zijn as in zijn geheel uitgestrooid wordt. Dit is overigens ook de laatste wens van Xxxx, maar het staat niet op papier.

De vrouw van Xxxx is het niet eens met de gang van zaken en eist een deel van de as voor haar zelf. Zij heeft aangegeven beslag te laten leggen op de as. Is dit mogelijk en wat zijn uw suggesties om deze situatie op te lossen.

Hartelijk dank voor uw respons.

Antwoord:

Geachte heer,

Uw zus is de opdrachtgever van de crematie; op grond van het contract met het crematorium en op grond van de wet heeft zij de zeggenscap over de bestemming van de as. Zij moet zich volgens de wet daarbij houden aan de wens van de overledene.

Een derde die het niet eens met de voorgenomen bestemming van de as, kan inderdaad belag laten leggen op de asbus. Dat houdt op zichzelf niet zoveel in; iedereen met een beetje een plausibel verhaal kan beslag laten leggen, in afwachting van een rechtszaak. Maar het is wel lastig, natuurlijk.
Uw zus doet er feitelijk verstandig aan om de asbus onmiddellijk bij het crematorium op te halen (dat kan overigens pas na een maand na de crematie) en te deponeren op een plek die de vrouw niet kent, zodat er geen beslag kan worden gelegd.

Als er toch beslag wordt gelegd, doet uw zus er verstandig aan een advocaat in te schakelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn