Behoort de asbus tot de nalatenschap van de overledene?


13 maart 2009

Vraag nummer: 6288  (oude nummer: 12504)

Goedenmiddag,

Onder nummer 12391 heeft u reeds antwoord gegeven op de vraag van mijn broer wij willen u hiervoor nog bedanken.
U voelt um al wij hebben een andere vraag.
De dochter heeft een advocaat in de hand genomen en van hem heeft mijn broer vandaag een brief ontvangen met het verzoek de asbus aan de dochter af te geven voor eind maart. De advocaat schrijft dat dit zou moeten volgens het testament omdat zij als erven van de nalatenschap zou staan aangewezen. In het testament staat dit niet aangegeven. Wel staat mijn broer genoemd als zijnde uitvoerder van haar uiterste wilsbeschikking, verzorger van de begrafenis en beredderaar van haar nalatenschap etc. Mijn vraag aan u: behoort de asbus tot de nalatenschap van de overledene en behoort deze dan toe aan de dochter??? Of blijft de opdrachtgever volgens de wet diegene die de beslissing heeft over de asbus. Wij mogen vandaag de asbus ophalen en zijn plan de asbus te begraven, lopen wij enige gevolgen op door dit te doen. Alvast mijn dank hiervoor

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De asbus van een overledene behoort per definitie niet tot diens nalatenschap. Tot de nalatenschap behoren goederen die eigendom of bezit van de overledene waren op het moment van diens overlijden. Iemand heeft zijn eigen asbus niet op het moment van zijn overlijden; dat kan per definitie niet.
Iemand kan bijvoorbeeld wel eigenaar zijn van de asbus van haar man of zijn vrouw die eerder is overleden en die bij haar of hem in huis stond. Maar dat is iets anders.

Volgens de wet heeft de opdrachtgever van de crematie de zeggenschap over de asbestemming. Alleen als in het testament een duidelijke afwijkende bestemming van de as staat, moet de opdrachtgever van de crematie zich daar aan houden.
Een erfgenaam heeft niet per definitie als erfgenaam zeggenschap over de asbus. De wet geeft een andere regeling.
Het zou trouwens erg onhandig zijn als erfgenamen de zeggenschap zouden hebben. Meestal zijn er meerdere erfgenamen, soms zijn er tientallen en soms wel meer dan honderd erfgenamen. Die zijn het natuurlijk nooit allemaal met elkaar eens.

Er kan natuurlijk best wel verschil van mening tussen nabestaanden bestaan. Maar dan hebben we een instituut om dat soort meningsverschillen te beslechten, de rechtspraak.

Als er geen beslag op de asbus is gelegd, zie ik niet waarom u de asbus niet zou mogen ophalen en laten begraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn