Aswet (waarom as pas maand na crematie vrijgeven)?


13 april 2003

Vraag nummer: 2169  (oude nummer: 2576)

Sun, 13 Apr 2003 09:53

Mijn vader is kortgeleden overleden en gecremeerd. We kwamen erachter dat de as pas na een maand door de wet mag worden vrijgegeven. Ik zou graag willen weten waarom de as pas na een maand mag worden vrijgegeven.

b.vb.dank

H.Kral

Antwoord:

Geachte heer Kral,

Dat de as pas na een maand wordt vrijgegeven, staat in de wet. En een 'Aswet' kennen we niet; het staat in de Wet op de lijkbezorging. De tekst van die wet kunt u op deze site vinden, op de pagina "Professioneel". Het staat in artikel 59, lid 1.

De achtergond van deze regel is, dat Justitie graag heeft dat as of een asbus niet meteen 'verdwijnt'; het is in theorie nog een korte periode mogelijk om onderzoek naar de as te doen, bijvoorbeeld naar sporen van gif. Een andere, in de praktijk belangrijkere, reden is dat nabestaanden zich nog kunnen bezinnen wat er met de as moet gebeuren. Het komt vaak voor dat een testament pas enige tijd na de crematie wordt geopend; het kan zijn dat daar een wens in staat, die de nabestaanden niet kenden: bijzetting van de as in het graf van de ouders van de overledene, of verstrooiing op een speciale plek, of verdeling van as over alle kinderen. Als de as dan al verstrooid zou zijn, zou die wens niet meer uitgevoerd kunnen worden. Ook een codicil met een dergelijke wens wordt soms pas bij het opruimen van de papieren van de overledene gevonden.

Soms ook is er geen wens van de overledene, maar zijn nabestaanden het onderling niet eens over wat er met de as moet gebeuren. In principe beslist de persoon die de opdracht voor de crematie heeft gegeven, maar de termijn van een maand biedt andere nabestaanden de gelegenheid om te overleggen, of om, als men er minnelijk niet uitkomt, bijvoorbeeld een advocaat in de arm te nemen of een rechtszaak aan te spannen. Als op dat moment de as al direct na de crematie 'verdwenen was', verstrooid of door één kind meegenomen, zou dat allemaal een stuk problematischer zijn.

Zie: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

13 april 2003

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn