Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbussen ruimen


11 februari 2004

Vraag nummer: 2879  (oude nummer: 4009)

Alsop ons kerkhof asbussen geruimd moeten worden, kunnen we de as dan gewoon op het eigen terrein verstrooien? Hte verstrooien van as mag tegenwoordig toch overal?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, de as mag niet zonder meer op uw begraafplaats verstrooid worden.
Het verstrooien van as mag niet zonder meer overal. Gemeenten kunnen regels stellen voor het verstrooien van as. Men kan daarbij een positief of een negatief regime hanteren. In het ene geval mag het verstrooien ovreal, behalve op een paar in de verordening genoemde bepaalde plekken. In het andere geval mag het nergens, behale op een paar in de verordening genoemde bepaalde plekken. Wat men dan het positieve of het negatieve systeem noemt, is een kwestie van persoonlijke smaak.
Tot de plekken die echter √°ltijd uitgesloten zijn van de 'automatische' aanwijzing door de gemeente als plaats waar verstrooid mag worden, behoren begraafplaatsen. Althans, als de gemeente het VNG-model volgt. Het uitgangspunt is namelijk dat op begraafplaatsen een heel eigen regime ten aanzien van het verstrooien van as moet kunnen worden gevoerd en dat de VNG vindt dat de gemeenten niet zonder meer een beslissing daarover moeten nemen buiten de besturen van kerkhoven om. Als het bestuur van een kerkhof verstrooiing op haar terrein wil toestaan, dan kan ze het terrein met verlof van B&W als permanent strooiveld aanwijzen.

Ik proef uit uw vraag dat uw kerkhof niet als permanent strooiveld is aangewezen. Dan mag er geen as worden verstrooid, omdat het 99,99 waarschijnlijk is dat de gemeente het kerkhof buiten de aanwijzing van plekken waar incidenteel mag worden verstrooid heeft gehouden. Als er niet verstrooid mag worden, geldt dat natuurlijk ook voor verstrooiing in de vorm van ruiming van asbussen. Het doel van een verlofsysteem voor permanente terreinen is om enige grip te hebben op de hoeveelheden te verstrooien as, i.v.m. bodemverontreiniging. De VROM-inspectie heeft daar richtlijnen voor. De normen zijn ruim, maar e.e.a. zou geen zin hebben als het ruimen van de asbussen 'zomaar' zou kunnen.

Ik adviseer u om het hele kerkhof als strooiveld aan te laten wijzen en daarvoor vergunning van burgemeester en wethouders van uw gemeente te vragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE