Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus 10 of 20 jaar bewaren?


5 juli 2008

Vraag nummer: 5547  (oude nummer: 11010)

Geachte Mr. van der Putten,

is de bewaar tijd voor asbussen nog steeds 20 jaar of is dit inmiddels ook terug gebracht naar 10 jaar ?

Met vriendelijk groet Jan.

Antwoord:

Geachte heer,

De minimale bewaartermijn voor asbussen is nog steeds 20 jaar. In het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging dat in september 2006 bij de Tweede Kamer is ingediend, is voorgesteld om de termijn te veranderen in 10 jaar. Maar dit voorstel is nog geen wet. Het voorstel staat begin september 2008 op de agenda van de Tweede Kamer. Als die met het voorstel instemt, zou de wetswijziging op of rond 1 januari 2009 in kunnen gaan. Maar ja, de behandeling van het wetsvoorstel is wel vaker uitgesteld, dus zeker is het nog niet.

Overigens kan een asbus ook korter dan 10 of 20 jaar worden bewaard, als de opdrachtgever van de crematie of de rechthebbende op de grafruimte of urnenruimte waar de asbus is bijgezet, opdracht geeft om de inhoud van de asbus te verstrooien. Alleen mag de houder van een crematorium of een begraafplaats zonder uitdrukkelijke toestemming een asbus niet binnen 20 jaar (en in 2009: 10 jaar) ruimen.

De stand van zaken van de wetswijziging is op deze site te volgen. Zie de button Bibliotheek. U kunt dan verder gaan met het onderwerp: Wijzigingen Wlb.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE