Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbewaring in België


19 oktober 2002

Vraag nummer: 1270  (oude nummer: 1615)

Apr 14 02:16:44 1999

Kan iemand in België de as van zijn/haar overleden partner in huis bewaren, ook al staat die as nu in een columbarium op het kerkhof, kan die as dan terug naar de woonplaats van de overblijvende partner of moet dat geregeld worden via een truuc met een trip naar het buitenland? Frankrijk of Nederland?

Ria.Pelgrims@planetinternet.be

Antwoord:

Als ik de (Belgische) wet van 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goed lees, dan gaat men er van uit dat de as of wordt verstrooid, dan wel de asbus wordt begraven of een in columbarium bijgezet.
Het thuis bewaren wordt niet als mogelijkheid genoemd. Ik heb een tijdje geleden ook wel gelezen dat men bezig is met een wetswijziging om de crematie-gebeuren een gelijkwaardiger plaats te geven. Ik heb geprobeerd die stukken op te sporen (ik had ze wel, maar heb ze toe goed opgeborgen en kan ze niet meer vinden; waarschijnlijk kom ik ze morgen per ongeluk tegen...), maar mij staat niet bij dat het thuis bewaren dan alsnog wordt toegestaan.
De vraag is echter of dat betekent dat het verboden is om een asbus thuis te bewaren. In Nederland was het lange tijd zo dat de as door een crematorium ook niet direct aan familie mocht worden overhandigd. Maar het thuis hebben van een asbus (uit het buitenland, bijvoorbeeld) was op zich niet verboden.
Ik vermoed dat bij u hetzelfde geldt. In dat geval zou men inderdaad de 'truc' kunnen toepassen die vroeger ook in Nederland kon worden toegepast: men laat de asbus naar het buitenland sturen en voert zelf de asbus weer in. Per post of zelf ophalen, dat maakt niet uit.
Of dat vanuit Frankrijk kan weet ik niet zeker. Ik denk dat het geen probleem is, want bij mijn weten verbiedt geen enkel land uitvoer van een asbus. Maar verzending naar en ophalen in Nederland is zeker geen probleem.

Lastig zou alleen kunnen zijn dat men bij u misschien de eis stelt dat de asbus alleen naar een begraafplaats of columbarium in het buitenland (Nederland of elk ander land) gezonden mag worden.
Maar dat is natuurlijk voor verzending naar Nederland een niet zinnige voorwaarde, omdat de asbus, zodra zij 1 centimeter over de grens is, naar Nederlands recht niet naar een begraafplaats of crematorium hoeft. De asbus valt dan direct onder Nederlands recht en de bestemming van de verzending kan worden gewijzigd. Maar dat is met de posterijen natuurlijk lastig te regelen. Als men er toch aan vast zou houden, zou u een afspraak met een Nederlandse begraafplaats of crematorium kunnen maken dat zij u de asbus terugzenden.

mr W. van der Putten

14 april 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE