As van vader/moeder mengen


21 januari 2005

Vraag nummer: 3619  (oude nummer: 5429)

Mijn moeder wilde dat de as van haar en van mijn vader gemengd (in één urn) zouden worden.
Ik heb diverse vragen gelezen en gezien dat ik na menging de as niet meer individueel op kan vragen. Als ik als opdrachtgever afstand doe van het recht om nog individueel de as van moeder of vader op te kunnen vragen, is het uitvaartcentrum dan verplicht de as te vermengen? Deze vraag, omdat het uitvaartcentrum (PC Hooft; crematorium Westgaarde) op mijn vraag over asvermenging en of er niet toch een mogelijkheid was (maas in de wet?) afwijzend reageerde.
Eén dezer dagen gaan wij langs bij het uitvaartcentrum, om de urn uit te zoeken voor bijzetting in urngraf, is het dan raadzaam een ondertekend document in te leveren, waarin ik afstand doe?
Hoe kunnen wij het beste handelen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het uitvaartcentrum is nooit verplicht om de as te mengen. En ik begrijp de weigering om dit te doen zeer wel, zeker bij een crematorium. De mensen van een crematorium zijn altijd doordrenkt van het besef dat wettelijk individueel gecremeerd moet worden en dat men zeer zorgvuldig met de as om moet gaan, met een identiteitssteentje er in en hermetisch gesloten zodat er niets uit en niets in kan. En wat u nu vraagt gaat daar lijnrecht tegenin. Daar staat normaal voor deze mensen bij wijze van spreken ontslag op staande voet op, de schande bij de collega's en een jaar lang onrustig slapen.
Crematoria en houders van andere bewaarplaatsen van as mogen de as wel delen; dan is de as nog 'zuiver'. Maar mengen, dat is een vorm van verstrooien die op de rand van de wet loopt.
Ik kan me de huiver zeer wel voorstellen. Als u de as gemengd wilt zien, moet u dat zelf doen. Men kan dan conform wettelijk voorschrift registreren dat men de asbus aan u heeft afgestaan en wat u er mee doet is dan uw eigen zaak.
Met een getekende afstandsverklaring van u kan een uitvaartcentrum niets, want ze hebben geen systeem om dat te bewaren of te administreren. Men moet wettelijk in een openbaar register aantekenen wat er met de as gebeurt en dat kan men nu niet. En je kunt geen verklaring van u in de PC stoppen. Ook als je een scan maakt is dat geen oplossing, wat dan heb je geen rechtsgeldige handtekening meer. En het is niet zo dat men zo'n verklaring een maand of een jaar zou moeten bewaren; het is in principe oneindig. Daar kunnen en willen ze dus niets mee. Maar u wel. U kunt de as meenemen en zelf vermengen wat dan juridisch gelijk staat met verstrooien; het is geen maas in de wet, maar iets wat u particulier geheel legaal kunt doen. Maar voor een crematorium is het wel op de rand van de wet, en daarom de huiver begrijpelijk. En u kunt ze niet dwingen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn