Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As naar onrechtmatige opdrachtgever?


7 februari 2007

Vraag nummer: 4618  (oude nummer: 8826)

Mijn vrouw is door een -inmiddels overleden- alleenstaande vriendin bij testament aangewezen als executeur. Tevens is zij bewindvoerder van de minderjarige dochter, tevens enige erfgename. Na het overlijden zijn de emoties zo hoog opgelopen dat mijn vrouw is weggestuurd door de familie. In weerwil van het testament (waarvan de familie op de hoogte was) is de vader van de overledene opgetreden als opdrachtgever voor de crematie. Door de overledene is schriftelijk aangegeven dat de as bewaard moet worden in een knuffelbeer. Er staat alleen niet bij dat de deze knuffelbeer naar haar dochter dient te gaan. Het crematorium weigert de as af te geven aan mijn vrouw omdat zij niet de opdrachtgever van de crematie was. Dit ondanks overlegging van het testament. Kan er actie ondernomen worden richting het crematorium om dat as alsnog vrij te geven aan de dochter/enige erfgenaam of moet zij hiervoor beslist haar opa aanspreken?

Antwoord:

Geachte heer,

De opstelling van het crematorium dat zij alleen van doen heeft met de opdrachtgever is contractueel correcte en wettelijk correct. Volgens artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging is de persoon die opdracht geeft voor de uitvaart ook de persoon die de asbestemming mag aangeven. Of dat de opdrachtgever wel of niet in overeenstemming met het testament van de overledene handelt, is iets wat het crematorium niet mag beoordelen. Het crematorium is geen rechter. Er kunnen wel meer versies van een testament in omloop zijn. Bovendien zegt de wet dat (door de opdrachtgever) gehandeld moet worden volgens de wens van de overledene; het kan zijn dat die later een andere wens heeft geuit dan dat in het testament staat. Er staat niet in de wet dat het testament gevolgd moet worden. Kortom, de directie van een crematorium kan dat allemaal niet beoordelen en dient zich dan te houden aan de hoofdregel van de wet: de opdrachtgever beslist.

Kan uw vrouw nu niets doen? Nee, zeker wel. Zij moet de opdrachtgever van de crematie er op aanspreken dat de wens van de overledene gevolgd moet worden en hem sommeren om de asbus af te staan aan de minderjarige (klein)dochter. Het crematorium moet in kennis worden gesteld van de onenigheid en verzocht worden om de asbus voorlopig niet af te staan, bij straffe van een kort geding of beslag op de asbus via een advocaat en deurwaarder.
Het crematorium is zelf geen partij. Het crematorium móet de opdrachtgever volgen en kan alleen maximaal enkele weken de asbus vast houden totdat er een rechterlijke uitspraak is dat iemand anders de asbus moet krijgen.

Als minnelijk overleg met de (groot)vader niets oplevert of niet kan, dient uw vrouw een advocaat in te schakelen die met een kort geding dreigt en na afwijzing van het verzoek ook daadwerkelijk dat kort geding voert.

In de sub-rubriek 'Keuzes en zeggenschap over as' staan diverse voorbeelden van onenigheid over de bestemming van de as en de dan te volgen procedures en in acht te nemen (korte) termijnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE