Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

As in dezelfde bus bijvoegen


19 februari 2010

Vraag nummer: 7340  (oude nummer: 15157)

X, 19 februari 2010

Geachte heer van der Putten,

Op het Kerkhof van de ......kerk in ......... waar ik beheerder van ben, is in oktober 2005 de as van een mevrouw in een urn begraven.
Nu is haar man overleden, die, zo hoor ik nu, de wens had om zijn as in de zelfde urn te laten begraven.
Is het toegestaan, de asbus van mevrouw over enkele weken,op te graven, te openen en de as toe te voegen?
Er zal dan toch wellicht een grotere urn moeten komen.
Als het wettelijk mogelijk is, hoe moet ik dan te werk gaan?
Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw antwoord.

Vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb uw vraag een beetje anoniem gemaakt, gelet op het belang van de privacy van de betrokken familie.

Ja, het is toegestaan om een asbus op te graven en om as uit te nemen en ook om as toe te voegen.

Maar als men as in een bestaande urn toevoegt, - dan wel de as samen met de as van een andere overledene naar een andere urn overbrengt - is juridisch sprake van een nieuwe situatie. Dan is geen sprake meer van de bijzetting van een asbus, maar van verstrooiing van as. Men kan de as van overledene A dan niet meer onderscheiden en scheiden van de as van overledene B.

Het systeem van de wet zit zo in elkaar dat elke asbus individueel is. Ook dat de begraafplaatshouder registreert wiens asbus waar begraven ligt en dat men de opgraving van een asbus kan vragen. Maar als men as vermengt, kan men niet meer de individuele as van een overledene opgraven. Dat zal voor de familie niet zo relevant zijn, maar voor een begraafplaatshouder die een wettelijk register moet voeren en dat natuurlijk moet kunnen verantwoorden en ook wettelijke regels inzake het opgraven van een asbus moet kunnen uitvoeren, is het wel relevant.

Feitelijk is er niets op tegen om - als overledenen of hun nabestaanden die wens hebben - as samen te voegen. Maar u bent als begraafplaatshouder straks niet meer in staat om de asbus van met de as van 1 overledene op te graven, als men dat zou verlangen. In principe heeft men daar wettelijk het recht toe.

De oplossing is om de samengevoegde as te beschouwen als verstrooide as. Dat impliceert dat geen individuele opgraving en herbestemming meer mogelijk is.

Ik adviseer u om de rechthebbende op het graf, die opdracht geeft om de as samen te voegen, er voor te laten tekenen dat hij er mee bekend en akkoord is dat het vermengen van de as tot gevolg heeft dat hij geen individuele asbus meer kan laten opgraven, omdat asvermenging juridisch gelijk staat aan het verstrooien van de as. Je kunt namelijk de as niet meer tot 1 individu herleiden. Hij kan natuurlijk later wel opdracht geven om de (eventuele nieuwe grotere) asbus op te laten graven, om die een andere bestemming te geven. Dan wordt de verstrooide as verwijderd.

U doet er goed aan om duidelijk in uw administratie aan te tekenen wat er met de as gebeurd is en waarom. Zodat opvolgende beheerders niet voor raadsels staan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE