Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ambtshalve verstrooiing na weigering keuze opdrachtgever.


15 juni 2005

Vraag nummer: 3845  (oude nummer: 6046)

Gouda, 15 juni 2005

Geachte heer Van der Putten,

Aansluitend op vraag 4112: op welke wijze kunnen wij als crematorium algemene voorwaarden stellen of in onze verordening voorzien, waar in staat dat als de opdrachtgever van de crematie niet binnen een bepaalde termijn aangeeft wat er met de as moet gebeuren, de as wordt prijs gegeven of ambtshalve kan worden verstrooid.

Wij bewaren de as een jaar, kostenloos, in de algemene nis. De as kan in per periode van 5 jaar, tegen betaling, in de algemene nis bewaard blijven. Als de opdrachtgever niet reageert op het verzoek om een bestemming aan de as te geven en/of het adres van de opdrachtgever is niet bekend bij het crematorium dan willen wij in onze verordening en op het aanvraagforumulier tot crematie laten opnenen de mogelijkheid tot ambtshalve verstrooiing.

Uit uw antwoord op vraag 4112 maak ik op dat dit geregeld kan worden. Graag verneem ik van u op welke wijze dit het beste in onze nieuwe verordening en op het aanvraagformulier kan worden verwoord.

Aansluitend hierop wil ik graag weten of e.e.a. juridisch is afgedekt als het aanvraagformulier niet door de aanvrager maar door de uitvaartondernemer, namens de aanvrager, is ondertekend.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Piet Franken
beheerder begraafplaats en crematorium IJsselhof, Gouda

Antwoord:

Geachte heer Franken,

Een advies over aanpassing van uw verordening en het aanvraagformulier geef ik niet in deze rubriek. Ten eerste is het waarschijnlijk te complex om het in een kwartiertje te doen en moet je daarvoor ook de verordening bekijken. En ten tweede heb ook ik enige inkomsten nodig om mijn kinderen te voeden. Niet alles kan altijd gratis.
Ik mail u wel even.

Oh ja, wat ik wel direct kan zeggen: neen, het is juridisch niet afgedekt als de uitvaartondernemer namens de aanvrager het formulier ondertekent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE