Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

1. rechthebbende as; 2. asmenging


30 november 2002

Vraag nummer: 1802  (oude nummer: 2171)

Tue May 28 09:02:54 2002

Na enige tijd weer eens een vraag. Twee zelfs.

1. Moeder x overlijdt, echtgenoot is opdrachtgever en besluit de as bij te zetten in een urn. Zij hebben samen 5 kinderen. Vervolgens overlijdt de echtgenoot. Een zoon wordt opdrachtgever voor de uitvaart vd vader en beslist daardoor over de bestemming vd as. Ook die wordt in een urn bijgezet. Wie wordt er na het overlijden vd echtgenoot de rechthebbende over de as van moeder x?.

2. Mag de as van moeder en vader gemengd worden en bijgezet worden op het terrein van een crematorium.
Waar vindt ik het antwoord op vraag 2 in de Wet op de lijkbezorging.

m.vr.gr.
Edwin vd Kerhof / André vd Wal

Antwoord:

Geachte heren,

1. Wie er na het overlijden van de echtgenoot de nieuwe rechthebbende van de asbus wordt, moeten de nabestaanden nog uitmaken. Net als bij gewone graven is bij veel urnenruimten ook in de 'algemene voorwaarden' (reglement of verordening) opgenomen dat na het overlijden van de persoon die de zeggenschap had, de rechten moeten worden overgeschreven op een volgende persoon. Meestal is dat gewoon de eerste van de kinderen die zich meldt.
Soms hebben echter crematoria die alleen een columbarium hebben, niet van dergelijke voorwaarden. Zoals begraafplaatsen of 'gemengde begraafplaatsen-met-een-crematorium' hebben. Maar dan is het ook gewoon de eerste die zich meldt.

2. De inhoud van asbussen mag formeel niet worden gemengd. Als men de as toch wil mengen, moet men het mengen formeel als 'verstrooien' beschouwen, dan kan het wel. Praktische oplossing is dan om op de kaart of in de PC van die asbussen aan te tekenen dat de inhoud van de bussen gemengd zijn, als vorm van verstrooiing, zodat men feitelijk ook later weet wiens as gemengd is.
Dit staat formeel inderdaad niet met zoveel woorden in de wet. Het is af te leiden uit de bepaling dat as moet worden geborgen in een gesloten asbus (artikel 58); als men de asbus opent (formeel om te verstrooien) kan de as worden gemengd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE