1 maand (asbus elders bewaren)


4 april 2008

Vraag nummer: 5334  (oude nummer: 10563)

Mxxxx wordt vandaag gecremeerd. Hij is 40 jaar en heeft 2 jonge kinderen. Omdat de crematie plaatsvindt in Schagen en de echtgenote de maand "wachttijd" heel triest vindt, vraag ik u of de asbus in uitvaartcentrum Den Helder voorlopig mag staan. Na die maand zal de echtgenote de as van haar man bij ons komen halen om thuis te zetten.
Echtgenoot Mxxxxxx hield van Den Helder en heeft niets met Schagen.
Ook voor haar kinderen is het beter zo redeneert zij, dat papa boven op de kast staat thuis.
Is er een mogelijkheid of moeten we ons bij de wettelijke termijn van 1 maand neerleggen.

Antwoord:

Geachte heer,

De houder van het crematorium draagt zorg voor de bewaring van de asbus voor minimaal een maand; dat is een wettelijke verplichting (artikel 59, eerste lid, Wlb). Als hij er mee in zou stemmen dat de asbus elders wordt bewaard, heeft hij er geen controle meer over. Overtreding van deze bepaling is strafbaar. Ik zou als houder van een crematorium nooit met 'bewaring elders' instemmen.
Het is in theorie mogelijk dat derden beslag willen leggen op de asbus, wellicht om de wens van de overledene na te leven die een echtgenoot niet respecteert. Het zal in dit geval wel niet zo zijn, maar ik heb al van vreemdere situaties gehoord. De crematoriumhouder heeft dan geen rechtsgeldige reden waarom de asbus niet aanwezig is. De houder van het crematorium is verantwoordelijk en moet die verantwoordelijkheid ook waar kunnen maken. Hij kan van die verantwoordelijkheid alleen ontheven worden door een verlof van de officier van justitie.

Het vierde lid van artikel 59 Wlb zegt ook dat de opdrachtgever van de crematie in bijzondere gevallen aan de officier van justitie ontheffing kan verlenen van de termijn van 1 maand. Ik denk evenwel dat emotionele redenen geen 'bijzonder geval' is dat in deze bepaling bedoeld wordt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn