Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wijziging rechthebbende op de as (doordat een ander of verzekering betaalt)?


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1205  (oude nummer: 1543)

Thu Apr 1 10:25:11 1999

Verandert de positie van de beschikkingsbevoegde op de as, als opdrachtgever/betaler van de crematie, indien deze achteraf de kosten vergoed krijgt door een ander. En zo ja wordt deze ander dan beschikkingsbevoegd.

Antwoord:

Thu Apr 1 13:18:22 1999

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of de positite van de beschikingsbevoegde op de as (als opdrachtgever/betaler van de crematie) verandert, als deze de kosten achteraf vergoed krijgt door een ander. En zo ja, of die ander dan beschikkingsbevoegd wordt.

Het antwoord luidt kort en simpel: "Neen". De opdrachtgever voor de crematie blijft degene die beschikkingsbevoegd is. Wie er feitelijk betaalt, doet er niet toe. Helemaal niets, zelfs.

Dat is makkelijk te illustreren met een voorbeeld. Denkt u maar eens aan het veel voorkomende geval dat een natura-uitvaartverzekeraar de crematie betaalt; dan bepaalt die natuurlijk niet wat er met de as van de overledene moet gebeuren.
Bij opdracht door het ene familielid en betaling door het andere familielid blijft dat precies hetzelfde.

Hetzelfde speelt ook bij begraving. Degene op wiens naam het graf staat is beschikkingsbevoegd, ongeacht wie de kosten betaalt.

Ik moet voor de goede orde mijn antwoord nog wel verfijnen. Wie zeggenschap heeft over de as, is wettelijke degene die het verlof tot crematie bij de gemeente heeft laten aanvragen. Omdat het aanvragen van dat verlof in de praktijk meestal gebeurt door de uitvaartondernemer in opdracht van de persoon die de uitvaart regelt is dat in 99% van de gevallen dezelfde persoon als die opdracht geeft tot crematie.
Formeel gaat het dus om de persoon die de uitvaart in gang heeft gezet door het verlof tot crematie (of tot begraving) heeft aangevraagd of laten aanvragen door de uitvaartondernemer. Dat is de persoon die bevoegd is om (eventueel ook latere wijzigingen van) de asbestemming te regelen.

Dit laatste wordt alleen doorbroken in de situatie dat een asbus is bijgezet in een graf of ruimte in een urnennis, waar een zogenaamd uitsluitend recht op rust. Bij graven spreekt men dan in de praktijk van eigen graven, familiegraven, dubbele graven of koop- of huurgraven; iedere begraafplaats heeft er zijn eigen naam voor.
Als een bus in zo'n eigen graf of eigen urnenruimte staat, dan is de rechthebbende op dat graf of die ruimte degene die zeggenschap heeft over het het al dan niet verwijderen van de asbus, of over het delen van de as e.d.

mr W.G.H.M. van der Putten

1 april 1999

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >