Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is wettelijk bevoegd de asbestemming te bepalen


3 maart 2010

Vraag nummer: 7371  (oude nummer: 15305)

Geachte heer van der Putten,

Overleden is de heer X. De opdrachtgever van zijn crematie, was de echtgenote van de heer X. Zij heeft de as na een maand opgehaald bij het crematorium. Inmiddels is mevrouw zélf overleden. Van haar crematie was een bewindvoerder opdrachtgever. Deze bewindvoerder heeft uiteindelijk (schriftelijk) toegestemd dat een zoon over haar as mocht beschikken, en hij heeft haar as uiteindelijk ook in ontvangst genomen. Nu bleef in het huis de asbus achter van de heer X. Deze asbus is door een dochter overhandigd aan een collega van de heer X. Deze collega heeft mij gevraagd of hij gerechtigd is om nu de as te gaan verstrooiien op het strooiveld van het crematorium, óf dat hij nog te maken heeft met de dochter (die inmiddels niet meer te traceren is), óf met de zoon. Met andere woorden, mag hij de as verstrooiien zonder dat hij daar problemen mee krijgt?

In afwachting van uw antwoord,
M.vr.gr.
A.J.M. Paar

Antwoord:

Geachte heer,

De asbus met de as van de heer X behoort in deze situatie tot de nalatenschap van mevrouw X. Haar erfgenamen mogen met de asbus doen en laten wat ze willen.
Een dochter kan als erfgenaam dus inderdaad de asbus ook overhandigen aan een collega van de heer X.
Als andere erfgenamen, een of meer andere kinderen van het echtpaar, het niet eens zou zijn met de beslissing van de dochter om de asbus aan een derde te geven, kunnen zij dat met die dochter of de derde oplossen.

De voormalige collega bezit de asbus rechtmatig en is inderdaad gerechtigd om de as te verstrooien op het strooiveld van het crematorium. Mits dat niet in strijd is met eventuele afspraken die hij met de dochter heeft gemaakt, maar dat weten we niet.

Het is objectief gezien natuurlijk wel vreemd dat geen van de andere kinderen blijkbaar iets met de asbus van hun vader wil. Als de collega zich onzeker voelt, kan hij met de zoon of een ander kind overleggen of zij zich in zijn voornemen om de as te gaan verstrooien kunnen vinden. Maar strikt juridisch kan hij met de bus doen en laten wat hij wil.

De bewindvoerder van mevrouw X staat helemaal buiten deze kwestie. Wat er met de as van de heer X gebeurt heeft niets te maken met de crematie van mevrouw X.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >