Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is rechthebbend en beslissingsbevoegd over een graf of asbestemming


19 oktober 2002

Vraag nummer: 1281  (oude nummer: 1626)

Fri Apr 28 01:56:14 2000

Wie is rechthebbend en beslissingsbevoegd over een graf of asbestemming. Is dat altijd degene die bij de begraafplaats of het crematorium is geregistreerd als opdrachtgever of moet rekening worden gehouden met erfrecht of iets dergelijks?

Antwoord:

Fri Apr 28 02:07:35 2000

Geachte heer of mevrouw,

De rechthebbende op een (eigen) graf (met een zgn. uitsluitend recht) is degene die bij de begraafplaats is geregistreerd als zodanig en die ook over een schriftelijk bewijs dienaangaande beschikt. Van een algemeen graf kan men geen rechthebbende zijn.
Als de rechthebbende overlijdt, kunnen nabestaanden een volgende aanwijzen. Soms is in een verordening of reglement geregeld dat de erfgenamen een opvolger moeten aanwijzen. Vaak levert dit problemen op, omdat de erven het onderling niet eens worden. Vaak heeft dat dan ook niets met het graf van doen, maar met onvrede over andere zaken inzake de nalatenschap of slechte onderlinge verhoudingen. In de meeste verordeningen worden geen erfgenamen genoemd: gewoon de eerste die zich meldt, wordt het. In de praktijk werkt dit het beste en levert dit de minste problemen op.

Wie beslissingsbevoegd is inzake de asbestemming, volgt uit de wet. Degene die opdracht heeft gegeven voor de crematie (en het verlof voor cremeren heeft aangevraagd (of de uitvaartverzorger dat namens hem heeft laten doen)), is volgens de wet degene die beslist over de as. Wel moet hij zich volgens de wet daarbij laten leiden door de wens van de overledene.
De keuze voor de asbestemming heeft in het geheel niets te maken met erfrecht. Notarissen geven op helaas op dit punt wel eens onjuiste of onvolledige informatie, zo heb ik wel vaker gemerkt.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 april 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >