Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie is de wettelijke eigenaar over de as

7 januari 2008

Vraag nummer: 5097 (oude nummer: 10061)

Geachte mijnheer,mevrouw,
Helaas is 3 maanden geleden mijn vriend overleden.ik heb de gehele uitvaart voor mijn rekening genomen.ik ben daarom de opdrachtgever en tot nu toe de eigenaar over de as.
Behoort dit toe aan de kinderen of mag ik beslissen wat ik doe met de as?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zoals u in de antwoorden op honderen vergelijkbare vragen kunt lezen (zie met name de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'), is de persoon die opdracht heeft gegeven voor de crematie de persoon die de zeggenschap heeft over de as. Dat is wettelijk zo geregeld.

Maar in de wet staat ook dat die opdrachtgever zich moet laten leiden door de wens of de vermoedelijke wens van de overledene. Derden kunnen daar een beroep op doen. Bijvoorbeeld kinderen kunnen zeggen "Dat had vader nooit zo gewild". Maar dergelijke uitspraken moeten dan wel met bewijs worden gestaafd.
De zeggenschap van de opdrachtgever is dus niet onbeperkt.

De opdrachtgever kan ook de zeggenschap verliezen. Bijvoorbeeld als (delen van) de as worden afgestaan aan andere nabestaanden of als de as wordt bijgezet in een graf of een urnenruimte waarvan een andere persoon rechthebbende is.

In het algemeen is het natuurlijk het beste dat, als de overledene zelf geen duidelijke wens kenbaar heeft gemaakt, nabestaanden in goed overleg een waardige bestemming kiezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

----

Een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Maar er staat altijd nog een fout nummer in de telefoongids. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, verkeerde bedrag, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder