Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie betaalt, bepaalt ?

13 juli 2009

Vraag nummer: 6706 (oude nummer: 13419)

goede vriend van mij is komen te overlijden in october 2008. hij was gescheiden en woonde samen met zijn dochter van 19 jaar.de dochter heeft de erfenis moeten verwerpen ivm met schulden van vader en het zelf niet hebben van een inkomen. opa en oma zijn opdrachtgever geweest van de crematie. dochter is in het ongewisse gelaten wat er met de as gebeurd is. recentelijk vernomen dat de as in een ongemerkte urn op de begraafplaats staat. kontakt gezocht met de begraafplaats die op verzoek van de grootouders geen informatie mag/kan verstrekken. wat te doen ? en welk recht heeft de dochter? mvrgr XX

Antwoord:

Geachte heer,

Niet wie betaalt bepaalt. Maar wie de opdrachtgever van een uitvaart is, mag - zelfs moet - de hele uitvaart regelen, tot en met het geven van een bestemming aan de as aan toe. Dat staat in artikel 18 Wet op de lijkbezorging.

De dochter had zelf de uitvaart moeten regelen; dan had zij ook kunnen bepalen wat er met de as gebeurt. Met het regelen van de uitvaart aanvaardt men nog niet de erfenis. Maar men moet dan wel de hele uitvaartkosten uit eigen zak betalen. Dat zou voor een jonge vrouw van 19 wel problematisch geweest zijn.

Een uitvaartondernemer en ook een crematoriumhouder zijn gebonden aan hun contract met hun opdrachtgever. Als die wenst dat geen informatie aan derden wordt verstrekt, dan heeft een uitvaartondernemer en ook de houder van een crematorium zich daar aan te houden.

De dochter heeft geen rechten. Althans niet zelfstandig uit hoofde van het dochter-zijn. Net zo mij als dat een eventuele echtgenote of partner of ouder of broer of zus van de overledene dat heeft. Alleen de opdrachtgever van een begrafenis of crematie heeft rechten.
In zeer onbillijke situaties is daar nog wel iets aan te doen; men kan zich dan tot de rechter wenden. Maar daar moet men een advocaat voor inschakelen. Misschien kan die nog enig overleg 'lospeuteren'.

Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Keuzes en zeggenschap over as' van de hoofdrubriek Cremeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder