Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wetsartikel over beschikking as


17 mei 2006

Vraag nummer: 4457  (oude nummer: 8017)

Waar in de wet staat precies dat de opdrachtgever van de crematie de beschikking heeft over de as?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat staat in artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging. De persoon die het in artikel 11 bedoelde verlof (tot verbranding van een lijk) aanvraagt, is de opdrachtgever van de crematie. In het tweede lid van artikel 18 staat dat deze persoon ook de bestemming aan de as geeft.

U kunt de tekst van de wet vinden via de button Bilbiotheek van deze site, en dan doorklikken op Wet- en regelgeving.

Ik knip en plak voor het gemak maar even de tekst van artikel 18:
1. In de lijkbezorging wordt voorzien door degene, die het in artikel 11 bedoelde verlof aanvraagt, dan wel door degene, die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
2. Onder lijkbezorging wordt voor de toepassing van deze paragraaf begrepen het geven van bestemming aan de as van een verbrand lijk.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >