Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat te doen met de as ........


8 september 2010

Vraag nummer: 7683  (oude nummer: 16010)

Mijn oom is overleden, ik was opdrachtgever van de crematie. De erfenis is beneficair aanvaard door zijn dochter, die hem slechts 3x gezien heeft.
Zowel ik als zijn dochter hebben geen binding met de as.
Broer en zus van mijn oom willen hem verstrooien, zijn vriendin, geen samenlevencontract of gemeenschappelijke huishouding wil hem bijzetten? Wat zijn de rechten van de vriendin?
Kan ik de as doorgeven aan zijn zus?

Antwoord:

Geachte heer,

Dit zijn te weinig gegevens om tot een afgewogen advies te komen. In eerste instantie is een levenspartner de aangewezen persoon om over de as te beslissen als de overledene zelf geen wens kenbaar heeft gemaakt. Maar is de vriendin in casu als een levenspartner aan te merken? Kenden ze elkaar lang, was de band intensief? Dat kan ook zonder contract of gemeenschappelijke huishouding; een LAT-relatie is ook niet zonder betekenis. Wat zou uw oom gevonden hebben?

Eigenlijk moet men zo veel mogelijk onderling in goed overleg tot een beslissing komen, waar iedereen vrede mee heeft.

Vanuit de juridische invalshoek - en u vraagt nu advies aan een jurist - is het bijzetten van de asbus te prefereren boven het verstrooien van de as. Er zijn diverse rechtszaken geweest waarbij nabestaanden verschilden in hun wens om de as te verstrooien of om de asbus ergens in een graf of columbarium bij te zetten. De rechter vroeg in die rechtszaken altijd - conform de wet - als eerste of een wens van de overledene bekend was. Als dat niet het geval was, besliste hij dat de asbus moest worden bijgezet, wanneer een nabestaande (familie of vriend/vriendin/partner) daar behoefte aan had. Dit onder het motto dat verstrooien later altijd nog kan. Zie daarover ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE