Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat gebeurt er met de as, bij crematie op kosten van de gemeente?

7 december 2011

Vraag nummer: 26899

Bij een crematie op kosten van de gemeente, wie beslist er dan over de as?
Het komt namelijk wel eens voor dat nabestaanden voor de as vragen, als er dan ook nog problemen binnen de familie zijn, dan heb je ook nog meerdere partijen die de as willen hebben, aan wie geef je hem dan ? Is het niet zo dat alleen de gemeente beslist wat zij met de as doet, omdat zij ook de crematie heeft betaald ? Kan de gemeente de as laten uitstrooien, maar hem ook geven aan wie ze willen ?

Met vriendelijke groet Jan Hofstee.

Antwoord:

Geachte heer,

Bij een crematie op kosten van de gemeente beslist de gemeente wat er met de as gebeurt.
De gemeente hoeft de as niet aan de familie te geven. Zij kan de as bijvoorbeeld anoniem verstrooien. Of de as pas aan familie of andere nabestaanden geven nadat de kosten van de crematie zijn voldaan.

De gemeente moet wel rekening houden met de wens van de overledene, maar alleen als dat niet tot extra kosten leidt.
Een en ander hangt ook af van de concrete situatie. Als iemand zonder nabestaanden overlijdt, is er meer reden om met een bekende wens van de overledene rekening te houden, dan wanneer er wel nabestaanden zijn, maar dat die weigeren om voor de kosten op te komen. De gemeente kan wel goed zijn, maar hoeft ook geen gekke Henkie te spelen. Zolang de kosten van de crematie niet zijn vergoed aan de gemeente, hoeft de gemeente geen as aan nabestaanden ter beschikking te stellen.
De gemeente hoeft de as niet eeuwig ter beschikking te houden. Als nabestaanden aangeven niet te zullen betalen, kan de gemeente de as verstrooien.

Inderdaad kan de gemeente zelf beslissen aan wie zij de as geeft, maar wel binnen bepaalde grenzen. Als kind A de kosten betaalt, is het niet logisch en redelijk om de as aan kind B te geven, bijvoorbeeld.

Vergelijk de vragen Gecremeerd door de gemeente wat gebeurt er met de as?, As zomaar uitgestrooid (gemeente betaalde de crematie) en Recht op as na crematie door gemeente in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder