Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat als as na een jaar niet wordt opgehaald?

22 september 2013

Vraag nummer: 35686

Geachte heer/mevrouw,
wat er gebeurt er met de as van de overledene - als die niet wordt opgehaald - na een jaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat hangt af van de algemene voorwaarden van het crematorium.
Als het crematorium geen algemene voorwaarden heeft, waar iets in staat over het afhalen van de as, moet de crematoriumhouder de asbus 10 jaar bewaren. Dat is een wettelijk voorschrift. Na 10 jaar mag de asbus worden geruimd door de as te verstrooien.

Als het crematorium wel algemene voorwaarden heeft, is daar waarschijnlijk in geregeld dat als na een bepaalde tijd, meestal een jaar, as niet wordt opgehaald, de opdrachtgever van de crematie geacht wordt de opdracht te hebben gegeven voor de verstrooiing van as.
De crematoriumhouder mag de asbus niet zelf 'zomaar' binnen 10 jaar verstrooien. Maar men kan wel in algemene voorwaarden afspreken dat als de opdrachtgever niets meer van zich laat horen binnen een jaar, zijn opdracht tot cremeren tevens een opdracht tot verstrooiing van de as is. Dat heeft feitelijk hetzelfde effect als ruiming. Maar het verschil is dat de opdrachtgever nu door een handtekening voor de opdracht bevestigd heeft de algemene voorwaarden te accepteren en daarmee opdracht te geven voor een verstrooiing.

Er zijn nog crematoria die verkeerde algemene voorwaarden hebben. Die hebben in de tekst staan dat de asbus na een jaar geruimd wordt, als geen andere wens van de opdrachtgever bekend is. Deze bepaling is in strijd met de wet. Ruiming binnen de wettelijke termijn mag een crematorium niet regelen. Wel mag men de nadere bestemming verstrooiing vastleggen. Per saldo komt het op hetzelfde neer, maar juridisch is het een onrechtmatig/onwettig en het ander niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder