Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voorlopige vrijgave lichaam slachtoffer; wens crematie


2 februari 2002

Vraag nummer: 677  (oude nummer: 611)

Geachte Meneer W. van der Putten.
Enige dagen geleden had ik U een vraag gesteld in verband met vervoer naar het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) te Rijswijk. Uw uitstekende antwoord heb ik doorgeven aan de familie en ze zijn U zeer erkentelijk. Maar nu de volgende vraag: Het lichaam van het slachtoffer is verleden week woensdag vrijgegeven voor begravenis omdat de verdachte tot nu toe nog niet heeft bekend. Dit houdt in dat de familie die graag een crematie hadden gehad en na de verplichte maand asrust een asdeling zouden hebben willen doen om zo een tastbare herinnering te hebben.
STEL: de dader is bekend of wordt bekend kan dan alsnog het O.M. toestemming verlenen tot crematie. Of anders: kan nadat de normale periode van 10 jaar grafrust alsnog buiten het O.M om een crematie plaatsvinden. Of moet het O.M. a l t i j d toestemming verlenen. Hedenmiddag rond 14:00 heeft de begrafenis plaats gevonden.

Antwoord:

Geachte heer,

Voor het alsnog cremeren van een overledene hoeft geen 10 jaar na de begrafenis gewacht te worden. Het kan ook tussentijds. Er is dan wel 1) verlof van de burgemeester en 2) toestemming van de officier van justitie nodig.

Het verlof van de burgemeester wordt in de regel verstrekt als de aanvraag wordt gedaan binnen 2 maanden na de begrafenis (of pas na 10 jaar nadien). In deze zaak lijkt het mij van belang dat als de familie alsnog crematie wenst, zij zo spoedig mogelijk een schriftelijk verzoek tot opgraving bij de burgemeester deponeert. De opgraving kan plaatsvinden zodra Justitie het lichaam definitief vrij geeft; Justitie zal dan ook geen bezwaar tegen crematie hebben. Het is evenwel zaak, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, om zo spoedig mogelijk een verlof tot opgraving bij de burgemeester in te dienen en uit te leggen dat crematie nog niet mogelijk was door de claim van Justitie.

Een andere vraag is, wie de extra kosten zou moeten betalen. Dat er niet gecremeerd kon worden, lag aan Justitie. Maar Justitie deed dat zelf niet voor de lol, maar omdat een misdrijf in het spel is en zij moet voorkomen dat mogelijk bewijsmateriaal en sporen verdwijnen.

De kosten van een uitvaart komen normaal voor rekening van de familie. De rechter redeneert in de regel dat men die kosten toch altijd al zelf heeft, als het niet nu is, dan later. Maar nu komen er opgravingskosten bij en een tweede uitvaart/crematie. Mij lijkt dat de familie die kosten kan verhalen. Wellicht is het denkbaar dat ze voor rekening van Justitie komen, omdat de primair gewenste vorm van lijkbezorging, crematie, niet mogelijk was. Maar anders voor rekening van de dader, want door diens handelen kan Justitie niet toestaan dat het lichaam definitief wordt vrijgegeven.Ik zou, als ik de familie was, zowel bij de dader als bij Justitie een claim voor de kosten van opgraven en crematie (of van opgraven en de kosten van de niet gewenste begrafenis en het graf) neerleggen. Wellicht is het raadzaam dat de familie hierover een advocaat raadpleegt. Maar men moet er in ieder geval niet te lang mee wachten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >