Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervolgvraag: Wie heeft recht op de as?

3 februari 2003

Vraag nummer: 1980 (oude nummer: 2366)

Sun, 02 Feb 2003 18:51

Beste meneer van der Putten,

ik wil u hartelijk bedanken voor uw hulp. Ik ben blij met uw snelle en uitgebreide reactie. Ik zal een advocaat inschakelen om mij bij te staan in deze vervelende, emotionele kwestie.

Ik heb echter nog een vraag aan u.

U geeft aan dat het crematorium de as maar een bepaalde tijd vast mag houden. De as wordt echter al sinds oktober 2002 vastgehouden. De advocaat
had toen aangegeven dat de erfgename de as wilde hebben. Hierop gaf het crematorium aan dat daarvoor de schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever (ik dus) voor nodig was. Vervolgens 'dreigt' de advocaat pas in zijn brief van 21 januari j.l. met het benaderen van een rechter, als ik niet binnen 2 weken (na schrijven van de brief) reageer.

Mag het crematorium de as nog langer vasthouden of moeten zij de as inmiddels al aan mij overhandigen?

Wederom alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Van oktober tot nu de asbus vasthouden, is veel en veel te lang.
Een crematorium mag de as niet zomaar vasthouden; alleen als er een gerechtvaardigde reden is in die zin dat er een kans is dat een rechter zal uitspreken dat de as aan een ander dan de opdrachtgever zal toewijzen. Immers, de asbus behoort én contractueel én wettelijk aan de opdrachtgever te hand te worden gesteld. Er kan een kort moratorium (bevriezing van de situatie zijn), maar nu ruim 3 maanden is veel te lang. Ik meen dat het crematorium inmiddels onrechtmatig handelt.
Ik heb al vaker in antwoord op vragen geschreven, dat een crematorium als er een verzoek van een advocaat (of een ander) komt om de asbus niet aan de rechthebbende opdrachtgever te geven, eerst moet kijken of het verzoek enigszins steekhoudend is. Men moet niet meteen tegemoet treden aan iedereen die 'boeh' roept. Maar als er iemand met een goed verhaal komt, kan het crematorium zeggen dat zij de bus een bepaalde periode nog onder zich houdt. Dit om de vragende partij de gelegenheid te geven om de kwestie in der minne met de opdrachtgever te regelen, dan wel, als dat niet lukt, de rechter in te schakelen. Maar als er na een redelijke periode om dit te doen - naar mijn mening is een termijn van 2 tot 4 weken redelijk (langer is onredelijk jegens de rechthebbende partij, de opdrachtgever) - geen bericht van een oplossing komt, moet (!, ja, met een uitroepteken) het crematorium de asbus aan de opdrachtgever geven. Of diens wens uitvoeren, zoals bijzetten, verstrooien of wat de opdrachtgever verder aan opdracht geeft.

Ik zal het even samenvatten. Als een crematorium een redelijk onderbouwd verzoek krijgt om de asbus aan een ander dan de opdrachtgever te geven, dan wel om de asbus enige tijd onder zich te houden, moet zij de verzoeker berichten daar slechts korte tijd aan te willen en te kunnen voldoen. Zij moet dan niet de termijn in het ongewisse laten, maar als het verzoek bijvoorbeeld op 6 januari binnenkomt, en zij oordeelt dat het verzoek enige grond heeft (anders wijst ze het af), dan moet ze een duidelijke termijn noemen hoelang ze de situatie wil bevriezen en wanneer ze de asbus aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, met dag en tijdstip. Bijvoorbeeld tot 30 januari om 12.00 uur. Dit geeft alle betrokkenen duidelijkheid. Er kan tussen partijen minnelijk onderhandeld worden en als dat niets op lijkt te leveren, kan de vragende partij een kort geding starten. Voor een kort geding is een spoedeisend belang nodig. En dat belang krijg je doordat er een duidelijke termijn is genoemd, wanneer het crematorium de asbus vrijgeeft. Als het crematorium geen termijn noemt, kan de zaak wel jaren slepen of is alleen een gewone rechtszaak en geen kort geding mogelijk, wat zich jaren kan voortslepen. Het crematorium doet alle partijen, inclusief zichzelf, een plezier door een redelijke termijn te geven.

In dit geval is de zaak duidelijk uit de hand gelopen. Dat het crematorium de asbus al sinds oktober vasthoudt, terwijl de advocaat van de andere partij nu onlangs pas met een rechtszaak dreigt, is van de gekke. Het crematorium handelt jegens u onrechtmatig.

En dat dreigement van de advocaat van de andere partij: ach, ik schat in dat men weinig kans maakt in een rechtszaak. Maar ik kan van verre een zaak moeilijk beoordelen zonder alle details te kennen.

Kortom, u hebt een advocaat nodig. In eerste instantie om het crematorium tot de orde te roepen, want dat verliest de verhoudingen uit het oog: u hebt recht op de asbus. Een ander kan een korte termijn de gelegenheid krijgen om zijn recht aan te tonen. Maar na een paar weken moet die partij dat met een rechterlijk vonnis duidelijk maken. En zo niet, dan is de zaak voorbij en dient men u de bus te geven. En als men dat nog steeds weigert, wordt het hoog tijd voor een gerichte juridische actie tegen het crematorium.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 februari 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder