Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Veranderen van asbestemming


2 november 2007

Vraag nummer: 5032  (oude nummer: 9837)

In navolging op mijn vorige vraag, hierbij het volgende: tijdens het bespreken van de crematie-opdracht is aangegeven om de as te verdelen over meerdere partijen. Te weten de opdrachtgever, 2 kinderen en de vrouw van de overledene.

Na overweging van deze wens door de directe familieleden is naar voren gekomen dat dit niet conform de laatste wens van de overledene is.

Op verzoek van de directe familie aan de opdrachtgever gevraagd hier gehoor aan te geven.

De opdrachtgever is hier mee akkoord gegaan. De overige 3 ontvangers van de as (2 kinderen en vrouw) niet. Is in dit geval nog steeds de opdrachtgever diegene die bepaalt wat er met de as gebeurt?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, ook in dit geval bepaalt nog altijd de opdrachtgever wat er met de as gebeurt. Het is altijd de opdrachtgever van de crematie die beslist. De opdrachtgever moet zich volgens de wet daarbij houden aan de wens van de overledene. Maar de opdrachtgever kan daar ook van afwijken.
Een crematorium moet de opdracht van de opdrachtgever uitvoeren; het crematorium kan niet controleren wat de wens van de overledene was. Ook als iemand met een testament of een codicil aan komt zetten, kan en mag het crematorium daar niets mee. Men kan immers niet controleren of het wel om de laatste versie van een testament of codicil gaat; er kunnen meer versies im omloop zijn.
Ook als men - in theorie - de wens van de overledene kent en die afwijkt van hetgeen de opdrachtgever wil, dan nog moet het crematorium de wens van de opdrachtgever uitvoeren.


Als anderen het daar dan niet mee eens zijn, kunnen zij eerst proberen in goed overleg met de opdrachtgever diens voornemen te wijzigen. Lukt dat niet, dan kan in een rechtszaak proberen de as in handen te krijgen of de bestemming te wijzigen. In een rechtszaak hebben derden alleen een kans, als zij zich kunnen beroepen op de (vermoedelijke) wens van de overledene; men zal die wens dan echter natuurlijk wel moeten kunnen aantonen of voldoende aannemelijk moeten kunnen maken.

Voor het crematorium is maar één persoon de partij die het voor het zeggen heeft: de opdrachtgever. Derden kunnen het crematorium vragen de as een (korte) periode vast te houden om een rechtszaak te kunnen beginnen, of zij kunnen beslag laten leggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE