Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Samenvoegen as


24 oktober 2007

Vraag nummer: 5009  (oude nummer: 9811)

Mag ik de as van overleden ouders samenvoegen in één urn?
Groet Henk Bosch

Antwoord:

Geachte heer,

Ja en nee.
As moet altijd individueel worden bewaard, zodat kenbaar is wiens as het is en eventueel aan de as een andere bestemming kan worden gegeven. De asbus moet gesloten blijven en op de asbus moet staan wiens as het is. De as mag niet met iets anders, zoals de as van een andere persoon vermengd worden. In die zin moet uw vraag ontkennend worden beantwoord. Nee, het mag niet.

Maar, als men de as van 2 personen toch samenvoegt, wat dan? Dan is in juridische zin niet meer sprake van het bewaren van de as maar van verstrooiing van de as. Men kan uit de samengevoegde as nooit meer filteren wat wiens as was. Men kan dus ook nooit aan de as van één persoon een andere bestemming meer geven. Als daar geen bezwaar tegen bestaat, kan de as inderdaad worden samengevoegd.

Voor een particulier die de as van zijn of haar ouders thuis bewaart, zal het allemaal lood om oud ijzer zijn. Maar voor de houder van een begraafplaats of crematorium niet. Die is wettelijk verplicht om secuur te administreren wiens as men bewaart, wie er zeggenschap over heeft en wie de asbus weer zou kunnen ophalen. Dat kan bij individuele asbussen van één persoon. Maar vermengde as kan en mag men niet meer registreren als as van een persoon; er is formeel ook geen zekerheid meer wiens as het is. Normaal moet as worden bewaard in een afgesloten bus met naam en vuurvast steentje dat aangeeft wiens as het is. Voor het samenvoegen van as moeten die individuele bussen geopend worden; dan is er ook geen zekerheid meer wiens as het is. Een begraafplaats kan dan alleen administeren een hoeveelheid as te hebben, waarvan de identiteit niet meer met zekerheid vast te stellen is.
Maar, zoals gezegd, voor het thuis in een urn vermengen van as maakt het feitelijk niet uit of men officieel gezien 'verstrooide' as heeft of niet. Daar weet men wiens as het betreft.

Zie de vergelijkbare vragen zoals vraag 8850 "As in één urn vermengen" en vragen 1683 en 1684 "Kan de as van vader en moeder in één urn?" in de sub-rubriek 'Urn/monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >