Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende van de as overdragen aan een minderjarige


16 augustus 2012

Vraag nummer: 28853

Dag heer van der Putten
Wij hebben de vraag gekregen van de opdrachtgever van een crematie of hij, na de wettelijke termijn van 1 maand de rechten over de as, met daarbij de verdere kosten mag overdragen aan zijn kleindochter, normaal zou dit geen probleem zijn maar nu is de kleindochter minderjarig (15 jaar), mijn vraag is dus of dit mag, gezien de mogelijke kosten die afhankelijk zijn van haar keuze voor uiteindelijke asbestemming.

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, de zeggenschap over de as kan zeker worden overgedragen op een minderjarige. Alleen is het dan zo dat die minderjarige kleindochter zelf geen rechtshandelingen mag verrichten, maar dat haar wettelijk vertegenwoordiger (ouder of voogd) dat namens haar doet.

Hetzelfde speelt ook bij de keuze van de minderjarige voor de asbestemming. De wettelijk vertegenwoordiger doet dit namens de minderjarige en is ook aanspreekbaar voor de kosten.

U gaat er stilzwijgend van uit dat een minderjarige geen kosten kan of mag betalen. Maar dat is een onjuiste gedachte. Een minderjarige kan vermogen hebben, bijvoorbeeld uit een erfenis. Of een eigen inkomen, waarschijnlijk niet door eigen werkzaamheden maar wel door bronnen van inkomsten uit de erfenis zoals dividenden of rente. Ik ken minderjarigen die miljonair zijn.
Als de wettelijk vertegenwoordiger een bepaalde opdracht geeft namens de minderjarige, waar kosten aan verbonden zijn, waarbij hij zou weten dat de minderjarige deze kosten niet kan of wil dragen, dan wordt hij zelf aansprakelijk voor de kosten.

Kortom, allemaal geen probleem, mits e.e.a. loopt via de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

Het is soms ook heel verstandig of logisch om rechten op een asbus (of op een graf) bij een minderjarige (bijvoorbeeld kind van de overledene) te leggen. Als de rechten bij de ouders van de overledene liggen omdat die 'toevallig' de uitvaart hebben geregeld, kunnen andere personen zoals andere kinderen van die ouders (broers/zussen van de overledene en ooms/tantes van de minderjarige) aanspraak op de rechten maken als de rechthebbende (groot)ouder later ook overlijdt. Dat kan tot onwenselijke situaties leiden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >