Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechten op urn overgedragen (en weer terugvragen)

4 april 2005

Vraag nummer: 3803 (oude nummer: 5814)

Geachte heer mr. W.G.H.M. van der Putten: Een kerklid van onze gemeente heeft de crematie van zijn gescheiden zoon geregeld en werd rechthebbende van de as. Enige maanden later heeft hij de rechten overgedragen aan de ex-vrouw van zijn zoon, omdat zij bij de scheiding de kinderen kreeg toegewezen. Hij vreest nu dat de vrouw de plaatsingskosten na een jaar niet zal betalen en dat de as verloren zal gaan. Hij wil daarom terugkomen op zijn beslissing, weer rechthebbende worden, en de urn op onze begraafplaats plaatsen. De urn staat nu in het crematorium te Xxxxxxx. Welke maatregelen zou u aanraden. Er is geen goed contact tussen de man en ex-schoondochter. Bij voorbaat dank voor uw advies. Met vriendelijke groeten, X. Xxxxx, beheerder Protestantse Begraafplaats "Xxxxxx".

Antwoord:

Geachte heer,

Op uw vraag is geen goed antwoord te geven zonder meer detailfeiten te kennen. De kernvraag is hóe betrokkene zijn rechten heeft overgedragen. Mondeling, schriftelijk, schriftelijk op welke manier, is daar een fotocopie van, hoe lang geleden, is dat gebeurd tegenover het crematorium of tegenover de ex-vrouw van zijn zoon? Hebben het cermatorium en/of de ex-vrouw dat geaccepteerd en hoe? Dat maakt allemaal verschil.
Zonder precies de details te kennen kan ik geen behoorlijk advies geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder