Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechten na begravenis (op de as)

23 december 2010

Vraag nummer: 7791 (oude nummer: 16288)

Als de begravnis betaald is, maar je hebt een meningsverschil over de verwerking van het as. wie heeft dan de meeste stemrechten?
in de rekening zit al een berdrag verwerkt die een uitstrooing betreft. maar een ander familie lid wil een urn.
wie heeft dan recht van spreken, de betaler van de rekening (zoon) of een geregiseerd partner (alleen op papier)??

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De persoon die formeel de opdrachtgever was voor de crematie heeft het voor het zeggen. Maar men moet altijd handelen conform de wens van de overledene. En normaal houden mensen ook rekening met andere nabestaanden.

Rechterlijke uitspraken over dit soort meningsverschillen zijn altijd, dat de as bewaard moet worden in een urn, als nabestaanden dat wensen. Verstrooien kan altijd later nog. Omgekeerd niet.

Vaak is de simpele oplossing dat als 1 persoon de as wil bewaren in een urn, dat die persoon zelf de kosten van de urn draagt. Men kan de urn thuis bewaren; dat kost niets.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder