Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nabestaande / opdrachtgever (uitleg artikel 59, tweede lid, aanhef en sub c)


12 september 2005

Vraag nummer: 4011  (oude nummer: 6427)

Geachte heer van der Putten,

Zoals bekend, is het ten allen tijde zo dat de opdrachtgever van de crematie als enige gerechtigd is een asbestemming te bepalen. Hierover heb ik reeds meerdere malen met u "gesproken".
Toch heb ik nu een vraag hierover en wel de volgende. De opdrachtgever (in dit geval de partner van de overledene) heeft na diverse aanschrijvingen tot op heden niet gereageerd op onze brief om de asbestemming te bepalen. Inmiddels heeft de voormalig ex-echtgenote en kinderen mij benaderd met de vraag of zij over de as kunnen beschikken. Hierop heb ik aangegeven dat dit niet kan zonder toestemming van de partner(opdrachtgever) van de overledene. Indien de partner zich bij mij zou melden zou ik (zoals ik dit in dergelijke situaties altijd doe) beide "partijen" aanschrijven met het verzoek nader tot elkander te komen en mocht dit niet lukken, de "eisende" partij een advocaat in zal moeten schakelen. Na uitspraak zal het crematorium hieraan gehoor dienen te geven. Het vervelende nu is, dat de opdrachtgever zoals gezegd, nergens op reageert. Is het crematorium in een dergelijk geval gerechtigd aan de eis van de ex-echtgenote en kinderen te voldoen? De advocaat (die inmiddels door de ex-echtgenote in de arm genomen is) beroept zich op punt c onder artikel 59 wet op de lijkbezorging waar staat: "de asbus ter beschikking wordt gesteld aan een nabestaande die de zorg voor de asbus op zich neemt". Gaarne zie ik uw antwoord op mijn vraag tegemoet waarvoor alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
A.J.M. Paar
Hoofd afdeling crematie-activiteiten

Antwoord:

Geachte heer Paar,

Het ter beschikking stellen aan de nabestaande als genoemd in artikel 59, tweede lid, aanhef en onderdeel c, kan uitsluitend in opdracht van de opdrachtgever. Net als de andere in artikel 59, tweede lid, genoemde bestemmingen. Andere nabestaanden kunnen ook niet beslissen dat de asbus wordt bijgezet of naar het buitenland wordt verzonden, etc.

Anderen dan de opdrachtgever kunnen niet aan de asbus komen. Alleen met schriftelijke toestemming van die opdrachtgever of op basis van een vonnis.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >