Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Meningsverschil over kosten asbestemming


6 maart 2008

Vraag nummer: 5250  (oude nummer: 10399)

Geachte Heren,

onze moeder is onlangs overleden en gecremeerd.
er is een meningverschil over de asbestemming. Een zusje maakt het niets, de ander wil verstrooien en wij willen de as in een muur laten bijzetten.
Nu doet zich het volgende probleem voor: de zusjes willen niet voor de kosten van plaatsing van de as betalen en dat terwijl moeder altijd gespaard heeft voor haar uitvaart.We hebben haar gevraagd wat met haar as te doen als zij zou overlijden. We mochten haar bijzetten. De zusjes weten hier niets van, volgens zeggen. Er is voldoende geld om dit uit de nalatenschap te betalen dus lijkt ons dit geen probleem. De zusjes blijven omdat zij er geen algemeen belang bij hebben. Mijn man weigerd het testament te tekenen omdat het niet de bedoeling kan zijn dat wij ons "verrijken" zonder haar een fatsoenlijk rustplaats te geven.
Er is voldoende saldo om dit ten uitvoer te brengen. Zij vinden dat wij deze kosten moeten betalen. kunt u ons vertellen wat nu te doen??

Vr. groeten.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit soort situaties zijn buitengewoon moeilijk. Het zou verstandig geweest zijn als uw moeder een testament met wensen over de bestemming van de as gemaakt had en een executeur benoemd had die volmacht had om het testament op dit punt uit te voeren. Veel mensen doen het niet omdat ze denken dat een testament alleen voor (erg) rijke mensen zinvol is, of omdat ze denken "De kinderen mogen zelf beslissen", maar het voorkomt dit soort problemen wat tot spanningen in de familie leidt. Maar wie zijn kinderen lief heeft, voorkomt dat ze ergens ruzie over kĂșnnen krijgen. Althans niet meer dan nodig.

De wet biedt echter uitkomst. De wetgever heeft natuurlijk al lang bedacht dat er ergens meningsverschillen over kunnen ontstaan en heeft daarom een regeling vastgesteld. De persoon die opdracht heeft gegeven voor de crematie is ook de persoon die beslist over de bestemming van de as (rekening houdend met de wens van de overledene), dus of er wordt verstrooid of bijgezet. Hij of zij hoeft niet met de mening van de familie rekening te houden, alleen met de wens van de overledene. U schrijft niet wie van de zusjes de opdracht voor de crematie heeft ondertekend, maar die persoon is wettelijk beslissingsbevoegd, zij kan de keuze maken. Uit het systeem van de wet en algemeen geldende regels inzake de afwikkeling van een nalatenschap vloeit voort dat de kosten van de keuze die de opdrachtgever maakt, voor rekening van de nalatenschap komen.
Mochten de andere kinderen het niet met de keuze van de opdrachtgever eens zijn, omdat het tegen de wens van moeder ingaat, dan kunnen zij naar de rechter stappen.
Dat is de knoop zoals de wetgever die heeft doorgehakt.

Zie ook vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Keuzes en zeggenschap ove as'.

Wat echter als een of meer van de kinderen zich hier niet aan willen conformeren? Dan kunnen de anderen naar de rechter (via een advocaat), maar dat komt de stemming ook niet ten goede en het brengt forse kosten met zich mee, denk aan een paar duizend euro. Die mogen ten laste van de nalatenschap worden gebracht - het gaat immers om de uitvoering van de laatste fase van de uitvaart van de overledene - en de in het ongelijk gestelde partij zal ook een kostenveroordeling aan zijn/haar broek kunnen krijgen. De uitkomst van een rechtszaak is echter vooraf nooit voor de volle 100% zeker te voorspellen en het kost erg veel tijd en ergernis.
Het is dan meer de vraag hoe ver een bepaalde partij wil gaan om gelijk te krijgen of te halen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >