Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Medezeggenschap asbestemming as moeder

19 november 2013

Vraag nummer: 36450

Onze moeder is begin oktober in Duitsland overleden en vervolgens in Nederland gecremeerd. Zij woonde de laatste 12 jaar met haar tweede echtgenoot in Duitsland. Via omwegen hebben mijn broer en ik vernomen dat de echtgenoot van plan is de urn op te halen en mee te nemen naar Duitsland zonder ons daar verder in te kennen. Gedurende het huwelijk van mijn moeder en haar echtgenoot hielden zij er een gescheiden huishoudboeken op na en lijkt ons de kans groot dat zij uiteindelijk zelf voor haar uitvaart heeft betaald. Zouden wij in dat geval recht hebben op medebeslissen overde asbestemming? Hoe verder te handelen om te voorkomen dat hij ongemerkt met de urn afreist?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is een hard maar duidelijk antwoord: u en uw broer hebben geen medezeggenschap over de asbestemming, als uw moeder niet in een testament of codicil heeft aangegeven dat u (mede)zeggenschap zou moeten hebben.

De opdrachtgever van de crematie heeft het voor het zeggen. Hij moet volgens de wet wel de wens van de overledene volgen, ook wat betreft de asbestemming. Maar als die wens niet bekend is of niet duidelijk is, hebben anderen niets in te brengen.

Dat de crematie misschien betaald is uit de nalatenschap van uw moeder, is de normale gang van zaken. Dat moet altijd ook zo. De uitvaart behoort ook altijd ten laste te komen van de nalatenschap van de overledene. Maar dat geeft niet alle erfgenamen het recht om over de as mede te beslissen.

Bij goede verhoudingen tussen nabestaanden onderling zal er in de praktijk wel overleg zijn, als geen wens van de overledene bekend is. Maar als de meningen uiteen lopen, hakt de opdrachtgever van de crematie de knoop door. Dat mag hij of zij dan ook.

U kunt niet voorkomen dat de tweede echtgenoot van uw moeder met de as afreist. U kunt wel proberen een advocaat beslag op de asbus bij het crematorium te laten leggen in de aanloop van een rechtszaak, maar dat is zinloos. Als er geen heel duidelijke strijd met de wens van moeder is, is een rechtszaak over de asbus volstrekt kansloos. Niet uw mening telt, maar die van moeder. En heeft ze die niet duidelijk bekend gemaakt, dan houdt het op.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over vervoer van een asbus naar het buitenland:

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder