Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kinderrecht op afscheid asbus na overlijden

30 november 2002

Vraag nummer: 1818 (oude nummer: 2187)

Thu Jun 20 22:05:31 2002 welk recht heb je als kind, om na crematie nog afscheid te kunnen nemen van de as van je vader, als deze is opgeslagen bij het crematorium. noot: de moeder heeft jaren geen contact met dochter willen hebben, terwijl de vader in zijn testament wel van al zijn dochters uit ging. moeder heeft ook pas een maand na crematie via de notaris laten weten dat vader dood was. heeft dochter dan geen recht op afscheid nemen?of heeft ze misschien zelfs recht op een zoveelste deel van de as? filipijnen331 3524jm utrecht 0302884529

Antwoord:

Fri Jun 21 01:00:22 2002

Geachte mevrouw,

De opdrachtgever voor een crematie heeft te voor het zeggen, wat er met de as gebeurt. Als de asbus in een niet toegankelijk deel van een crematorium ligt, kan de bus sowieso niet bezocht worden.

Menselijkerwijs zou een kind natuurlijk afscheid moeten kunnen nemen van zijn of haar vader. Maar juridisch ligt het anders.
Men kan geen recht doen gelden op een deel van de as, zoals ik de afgelopen 3 dagen aan 2 andere vragenstellers heb geantwoord. Zie ook de andere vragen en antwoorden hierover in deze rubriek.

Overigens is het verstandiger om er altijd bij leven voor te zorgen dat de band met een ouder goed is, moet ik verzuchten.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 juni 2002

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder