Kinderen willen overname grafrecht urnennis met urn moeder 2


27 oktober 2011

Vraag nummer: 26496

beste heer van der putten

dank u wel voor een reactie ...ik heb daarbij het voorbeeld gelezen van de toegevoegde link die u mij verstuurt heeft .
in het verhaal kon ik opmaken dat de beheerder van de begraafplaats geen slapende honden wakker had gemaakt zodat het overgeschreven werdt op de dochter .....maar bij ons ligt het anders ..ik heb meerdere malen contact gehad met de beheerder van de begraafplaats ....en dit ook aan hun voorgelegd ....maar zij geven aan in geen enkel opzicht te willen en te kunnen bemiddelen ...zij gaan ongeveer 3 maanden van te voor contact met de rechthebbende leggen en daar willen zij daar dan ook een definitief antwoordt van wat er met de urn moet gaan gebeuren ...het mee naar huis nemen ....wat ik niet ziet gebeuren daar hij hertrouwd is en geen binding meer met de urn heeft ......het overdragen aan familie /hetzij zijn kinderen .....daar hoop ik van ganser harte op maar tot op heden heeft hij niet gereageert op de pogingen die tot op heden ondernomen zijn door de kinderen ...dus blijft als laatste over het uitstrooien van de as .......mocht hij echter voor afstand kiezen en opperen dat het naar de kinderen mag gaan dan kan de begraafplaats daar in meegaan dus eerder niet .....was het maar zo mooi dat alles omzeild kon worden maar er wordt helaas niet in meegegaan .....en wat u ook aangaf via de rechter tja dat dat een kostbaar iets kost ......misschien met een prodeo advocaat ...en anders net wat u zegt ;laten we gewoon een brief op stellen met daarin het verzoek en als dat niets uithaalt tot een procedure.....ik zou niet meer weten wat ik anders voor de kinderen zou kunnen doen ...in ieder geval heel erg bedankt voor u moeite
met vriendelijke groet
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De beheerder van de begraafplaats kan niet anders dan in alle opzichten neutraal zijn. Door de gewone procedure te volgen en verlenging aan te bieden maakt hij geen slapende honden wakker.
Als uw broer de gebruiksrechten van de nis niet verlengt en afstand doet van de as en toestemming geeft om de asbus te ruimen (door verstrooien van de as), dan is de beheerder van de begraafplaats vrij om de as aan uw neef en nicht te geven. Eerder niet.

U kunt, als u de zaak niet vertrouwt en op safe wilt spelen, een advocaat in de arm nemen die de volgende maatregelen kan nemen:
- de beheerder van de begraafplaats verzoekt om de asbus niet af te geven aan uw broer of de as te verstrooien (als uw broer daar om verzoekt), maar om de asbus onder zich te houden zodat er tijd is om een kort geding tegen uw broer te starten;
- de beheerder van de begraafplaats verzoekt om de asbus aan uw neef en nicht af te staan, indien uw broer afstand doet van zijn rechten.
- de beheerder van de begraafplaats verzoekt om hier geen ruchtbaarheid aan te geven om geen 'dwarslig'-reactie van uw broer uit te lokken.
Dit alles kan gebeuren zonder dat uw broer er van weet. Zodat hij niet juist actie gaat ondernemen om zijn kinderen te dwarsbomen.

Een eventuele rechtszaak over de as zie ik als kansrijk, omdat de rechter altijd heeft besloten in dit soort geschillen om de as van een overledene ter beschikking te stellen van een nabestaande die de as wil bewaren.
Zie over (wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd en over) rechtszaken over het bewaren of verstrooien van as:


Formeel moeten dan uw neef en nicht een advocaat in de arm nemen, niet u. Zij kunnen zich wenden tot het Juridisch Loket voor bijstand. Zie www.JuridischLoket.nl.

Maar misschien lukt het gewoon ook wel als de kinderen hun vader om de as vragen. Dat kan ik niet inschatten.

Ik heb uw naam onder uw beide vragen weg gehaald. Als uw broer gaat googlen, hoeft hij niet op gedachten te worden gebracht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >