Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kan ik de as opeisen?

12 augustus 2002

Vraag nummer: 898 (oude nummer: 1223)

Geachte heer Van der Putten,
Op 7 augustus kreeg ik een brief met daarin de melding dat mijn vader, die ik 3 jaar geleden voor het laatst heb gezien, op 18 juli was overleden en op 23 juli is gecremeerd. Ik ben nooit ingelicht door de vriendin van mijn vader waarmee hij zo'n 25 jaar heeft samengewoond.
Nu blijft de urn 30 dagen staan in het crematorium en daarna wordt de as verstrooid over een naastgelegen veldje. Ik kan me daar niet mee verenigen, immers de vriendin heeft contact met mijn vader altijd gesaboteerd. Ik wil nu een plek waar ik hem wel kan gaan bezoeken. Ik heb het crematorium verzocht om de as niet te verstrooiien en daarmee te wachten.
Maak ik kans dat de urn kan worden geplaatst op een bewaarplaats ook al zal de vriendin (opdrachtgeefster) daar nooit akkoord mee gaan?

Antwoord:

Geachte heer,

Als u meer vragen en antwoorden in deze rubriek hebt gelezen, hebt u gezien dat in principe de opdrachtgever van een crematie bepaalt wat er met as gebeurt. In concreto: als de vriendin van uw vader als opdrachtgeefster verstrooiing wenst, is dat hetgeen wat het crematorium moet uitvoeren.

Echter, er is de afgelopen jaren jurisprudentie ontstaan over gevallen van verschil van mening tussen nabestaanden. Die jurisprudentie kwam er op neer dat als partij A wil dat as wordt bewaard in een bewaarplaats / columbarium / urnengraf etc. en partij B verstrooiing wenst, dat de rechter dan kiest voor bewaren. Verstrooien kan altijd nog, andersom - na verstrooien bewaren - niet meer.

Het is heel verstandig om het crematorium te vragen te wachten met het verstrooien van as en hierover met de vriendin van uw vader in overleg te treden. De door mij bedoelde jurisprudentie zal waarschijnlijk bij het crematorium ook bekend zijn, zodat men objectief uw standpunt kan bevestigen als de vriendin van uw vader u niet op uw woord gelooft.

Als u er minnelijk niet uit komt, zult u de hulp van een advocaat (of mij) nodig hebben.
Maar u maakt dus zeker een kans, tenzij uw vader een testament of codicil heeft waar uitdrukkelijk de wens tot verstrooiing in staat. Als die wens zwart op wit staat of anderszins 'hard' kan worden gemaakt, gaat de wens van uw vader voor.

mr W.G.H.M. van der Putten

12 augustus 2002

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder