Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geschil bij asbestemming; hoe te handelen?


12 september 2007

Vraag nummer: 4961  (oude nummer: 9703)

Is de wet duidelijk hoe te handelen bij een geschil over de asbestemming.
Ik kan hier geen artikel over vinden
MVG E. van den Wijngaard

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen bepalingen, in geen enkele wet, over hoe men een geschil moet oplossen. Simpelweg omdat er veel te veel verschillende soorten geschillen kunnen zijn. Het hangt vaak van vele details af om te bekijken wie er gelijk heeft en waarom. Dat is onmogelijk om te beschrijven.

Maar de Wet op de lijkbezorging geeft wel een duidelijk handvat voor een geschil. Al staat er niet "Voor het geval er onenigheid is met anderen, is de opdrachtgever degene diet beslist". De wet formuleert dat neutraler en abstracter, maar het komt op hetzelfde neer. In artikel 18 staat:
>1. In de lijkbezorging wordt voorzien door degene, die het in artikel 11 bedoelde verlof aanvraagt, dan wel door degene, die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
2. Onder lijkbezorging wordt voor de toepassing van deze paragraaf begrepen het geven van bestemming aan de as van een verbrand lijk.<
Uit het tweede lid blijkt, in combinatie met het eerste lid, dat de persoon die opdracht heeft gegeven voor de crematie ook mag zeggen wat er met de as moet gebeuren. Alleen moet men zich houden aan de (vermoedelijk) wens van de overledene.

Wat betekent dat voor de praktijk? Dat de persoon die opdracht gaf voor de crematie het in principe voor het zeggen heeft. Wanneer een ander meent dat de opdrachtgever onjuist handelt, bijvoorbeeld omdat het in strijd met de wens van de overledene is, kan hij de opdrachtgever daar op aanspreken. Luistert die niet, dan kan de ander een advocaat inschakelen en zonodig een rechtszaak beginnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

PS Ik raad iedereen af om klant te worden bij KPN. Ik verhuis volgende week van Wassenaar naar Velp en heb een maand geleden de verhuizing bij KPN geregeld en nieuwe telefoon- en faxnummers toegewezen gekregen. Plotseling blijkt er door KPN een fout te zijn gemaakt, zijn de toegewezen nummers vervallen en vindt er geen verhuizing/aansluiting op de afgesproken datum plaats. En dat terwijl de afgelopen maand aan relaties ruim 2000 adreswijzigingen met de nieuwe telefoon- en faxnummers verzonden zijn, nieuw foldermateriaal met die nummers is ontworpen, briefpapier etc etc.
Wij hebben volgende week geen telefoon, geen fax en er is geen internetverbinding en geen e-mailverkeer mogelijk.
KPN is en blijft weigerachtig om het probleem op te lossen.
U bent gewaarschuwd.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >