Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geen recht op as als de overledene een schuld heeft?

21 november 2016

Vraag nummer: 48324

Goedenmiddag!

Tot mijn verbazing heeft mijn stiefvader te horen gekregen via het juridisch loket dat hij niet de as van mijn moeder op zou mogen halen omdat hij dan automatisch de erfenis (lees schuld) op zich zou nemen...
Nu is het zo dat hun geen verbintenis in welke vorm dan ook samen hadden..ze woonden onder 1 dak maar verder niets..
Nu was de schuld uiteraard bekend bij ons en daarom hebben wij de erfenis ook verworpen..dit is officieel gebeurd doormiddel van een brief naar de rechtbank te sturen en een rekening van 129 euro te betalen..ik heb als enige dochter en dus enige erfgenaam in deze brief ook mijn stiefvader vermeld zodat hij ook overal vanaf is voor zover dat nodig zou zijn.
Ik begrijp dat we geen urn uit mogen zoeken van het overgebleven verzekerings(polis) geld daar we daarmee haar geld aannemen in zekere zin dus ik heb zelf een urn aangeschaft..
Naar mijn weten kunnen we mijn moeder die op 5 augustus jongstleden is overleden gewoon ophalen in de strooibeker of zit ik nu geheel fout?
Dit staat toch los van elkaar?
Mijn stiefvader is nu bang dat als hij haar ophaalt ze bij hem de inboedel weg komen halen ( want geld is er niet..)
Hoe moet ik dit zien???

Met vriendelijke groet
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet niet wat er precies aan de hand is, want u vertelt niet wat ik nodig heb om u te vertellen wat er kan of niet kan.

De belangrijke vraag is: wie heeft opdracht gegeven voor de crematie? Want die mag over de as beschikken en de as ophalen.
En de volgende vraag is: wie zegt dat uw stiefvader de as niet mag ophalen?

Als uw stiefvader de opdracht heeft gegeven voor de crematie, maar het crematorium weigert om de asbus af te geven, dan is dat waarschijnlijk omdat de rekening niet of niet helemaal betaald is.

Als de gemeente de crematie heeft geregeld en betaald, mag zij eisen dat eerst de kosten van de crematie worden betaald voordat de asbus kan worden afgegeven.

De asbus met de as van uw moeder heeft niets van doen met het wel of niet aanvaarden van de erfenis. Want haar asbus is geen onderdeel van haar erfenis. Tot de erfenis behoren de gelden en de spullen die uw moeder had op de minuut dat zij overleed. En toen had ze de asbus met haar eigen as niet. Dat was fysiek onmogelijk. Iemands asbus kan dus per definitie nooit tot iemands erfenis behoren.

Maar een andere asbus kan wel tot de erfenis behoren. Stel dat uw moeder weduwe was. Stel dat uw vader eerder overleden was en dat uw moeder zijn asbus thuis bewaarde. Dan had uw moeder op het moment van haar overlijden dus de asbus van vader. Die valt dan wel in de erfenis. Als u de asbus van vader zou ophalen, zou u wel de erfenis aanvaarden.

U schrijft over uw moeder en uw stiefvader "dat hun geen verbintenis in welke vorm dan ook samen hadden... ze woonden onder 1 dak maar verder niets." Dat klopt niet helemaal. Als ze samen woonden waren ze levenspartners van elkaar. Maar omdat er juridisch verder niets was, zouden ze geen erfgenaam van elkaar kunnen worden. Daarom is het ook een raar verhaal dat uw stiefvader automatisch de erfenis (schuld) op zich zou nemen als hij de asbus zou hebben. Want uw stiefvader is geen erfgenaam, was geen erfgenaam en kan nooit erfgenaam worden. Er moet nog iets anders spelen, want zoiets kan men bij het Juridisch Loket niet vertellen.

Ik heb uw naam verwijderd ten behoeve van uw privacy.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

NB
Ik zie zojuist dat een andere vraag waarschijnlijk ook over deze kwestie gaat.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder