Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Exacuteur dreigt met uitstrooiing as

18 juni 2008

Vraag nummer: 5506 (oude nummer: 10907)

Verwijzing naar vraag 10727 (dank voor uw antwoord)

Goedemorgen.

Erfgename hebben beslag laten leggen op de as.
vertrouwen exacuteur niet.

Hebben een brief ontvangen van de advocaat van de executeur (zijn het niet eens over de as bestemming)

Executeur wil het voor laten komen.

ik citeer:

Aangezien het enige tijd vergt voordat de rechtbank uitspraak doet, komt het mij voor dat de urn op het crematorium bkijft. Daarbij dienen jullie er rekening mee te houden dat in de overeenkomst met het crematorium standaard staat "als binnen 3 maanden na de datum van crematie géén asbestemming bekend is gemaakt aan het crematorium, laatstgenoemde het recht heeft de as op zee te laten verstrooien, zonder dat aan de familie te berichten.

De vraag is eigenlijk in hoevere kan het crematorium dit doen en wat is er eventueel tegen te doen.

Overledene wilde absoluut niet uitgestrooid worden, wat ook bekend is bij de exacuteur.

mvg

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Als de kwestie onder de rechter is of dreigt te komen, zal het crematorium de as niet verstrooien. U moet dat echter wel schriftelijk kenbaar maken aan het crematorium. U moet een briefje schrijven, vertellen dat de overledene absoluut niet verstrooid wilde worden en vragen of men - schriftelijk - belooft de as niet te verstrooien, vóórdat er overeenstemming met de executeur is, of vóórdat er een vonnis is.
Ieder crematorium zal hier rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder