Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erfrecht van toepassing op as van vader na crematie?

2 februari 2002

Vraag nummer: 666 (oude nummer: 580)

Geachte heer, Na de crematie van mijn vader legt mijn broer een claim op "zijn kindsdeel" van de as. De urn met de as is in het bezit van mijn moeder. Mijn ouders zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, een testament van mijn vader was niet aanwezig. In een envelop van mijn vader die na zijn dood mocht worden geopend, zat een briefje waarin hij zijn wens keenbaar maakte dat de as zou worden uitgestrooid in een rivier die naar zee loopt. Is er voor de claim van mijn broer een juridische basis aanwezig? Behoort de as van een overledene tot de nalatenschap? En is dan het erfrecht van toepassing? Kan mijn moeder een veto uitspreken?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor een claim van uw broer is geen juridische basis aanwezig. As van een overledene is geen vermogensrechtelijk goed dat in de boedel valt. Overigens moet ik dat met een slag om de arm zeggen, omdat het m.i. soms wel kan, maar hier niet. Ik wil het nu hier niet te uitgebreid uitleggen, omdat ik dan een (te) lange juridische verhandeling moet schrijven, waarvoor deze rubriek niet de juiste plek is.Ik maak kort een vergelijking met een stoffelijk overschot. Dat is ook van niemand, in die zin dat niemand er eigendom van heeft of kan hebben. Soms kan dat echter wel, na verloop van tijd en na een reeks handelingen of gebeurtenissen; denk bijvoorbeeld maar aan een mummie of een schedel, die wel degelijk iemands eigendom kunnen zijn, maar dan zijn het geen (delen van een) lijk in de zin van de wet (meer). Zoiets speelt ook bij as. Maar in uw situatie dus niet.

Erfrecht is in het geheel geen basis om een claim op asresten te leggen. Laat ik het zo, kort en helder, zeggen.

Er is wel een juridische basis om iets met de as te doen en die basis biedt de Wet op de lijkbezorging. Die zegt dat de wens van de overledene gevolgd moet worden. Als uw vader in een briefje heeft neergelegd dat de as moet worden verstrooid in een rivier die naar zee loopt, lijkt mij duidelijk - met de wet in de hand - dat deze wens moet worden uitgevoerd.
Uw moeder kan geen veto uitspreken; iemand anders ook niet. Dat veto kan iemand natuurlijk altijd roepen, maar niet hard maken. De persoon die de wens van uw vader uitvoert heeft de wet aan zijn kant en er hoeft ook niet over getwijfeld te worden dat in het geval dat een meningsverschil heel erg zou oplopen, de rechter ook tot uitvoering van de wens van vader zou beslissen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder