Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Conflict om asbestemming vader


21 mei 2008

Vraag nummer: 5424  (oude nummer: 10743)

Geachte mr. van der Putten,

Wij (3 kinderen) hebben een conflict met onze moeder over de bestemming van de as van onze overleden vader.
Wij zijn van mening dat onze vader nooit gecremeerd wilde worden maar begraven, onze moeder bestrijdt dit.
Om toch nog enigsinds de wens van onze overleden vader te verwezenlijken zouden we graag zien dat de as bijgezet wordt in het familiegraf waarin ook zijn ouders begraven liggen.

Onze vraag is nu hoe sterk moet het bewijs zijn dat we moeten aanleveren om in een kortgeding ons gelijk te krijgen.

We hebben deze zaak in handen van een advocaat van de rechtbijstandverzekering gelegd.
Deze heeft aangegeven dat de door ons aangeleverde bewijzen niet voldoende zijn.
De bewijzen zijn getuigenverklaringen van 1 broer en 2 zussen van mijn vader, 2 zussen van onze moeder en van ons zelf.
De getuigenverklaringen geven allen weer dat de houding van onze moeder in de periode dat onze vader hulpbehoevend was, bedroevend slecht was.
Wij als kinderen en de broer van mijn vader verklaren dat wij van onze vader vernomen hebben dat hij begraven wilde worden.
De rest kan dit niet verklaren.
Allen verklaren dat de houding van onze moeder dermate liefdeloos en harteloos naar onze vader toe was dat allen vinden dat ze haar positie van echtgenote misbruikt om haar zin door te zetten, namenlijk de reeds plaatsgevonden crematie en de uitstrooiing van de as (zonder familie erbij) zodat alles zo goedkoop mogelijk afgehandeld wordt.
Naar wij weten is nooit testementair vastgelegd dat onze vader gecremeerd wilde worden.

met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Volgens de wet hoeft de wens van uw vader niet in een testament of codicil te staan; ook de vermoedelijke wens is voldoende.
Het is moeilijk om te zeggen wat uw kansen in een kort geding zouden zijn. Ik vind de verklaringen van alle kinderen en de oom/broer over het begraven en de verklaringen van andere familieleden over de huwelijksrelatie zeker niet zwak.

Ook de idee om de asbus bij te zetten in het familiegraf is een heel sterk punt. In alle mij bekende rechtszaken over de bestemming van as, waarbij de keuze moest worden gemaakt tussen begraven/bijzetten/bewaren en verstrooien, koos de rechter namelijk altijd voor bijzetten. Dus u hebt de jurisprudentie ook nog aan uw zijde.

Maar garanties over de uitkomst van een kort geding zijn nooit te geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE