Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Conflict asbestemming (2)


23 maart 2010

Vraag nummer: 7456  (oude nummer: 15547)

Geachte Mr. van der Putten,

HIerbij kom ik even terug op mijn vraag van 20 maart jl. inzake het conflict over de asverstrooiing van mijn vader.

Zie hieronder de reactie van DAS:
Geachte Notaris,
Ik besteed de zaak van mijn cliënt, de heer XXX, zometeen uit aan een advocaat om een gerechtelijke procedure (mogelijk een kort geding) terzake de asbestemming aan te vangen. De kosten worden op de erfgenamen van de heer X.X. Xxxxxx verhaald.

Ik verzoek u om de erfgenamen te berichten dat als zij toch overgaan tot verstrooiing van de as, dat zij hiervoor dan aansprakelijk worden gesteld, met de nodige consequenties. U bent bovendien uitvoerder van de laatste wens van de heer X.X. Xxxxx, zodat ik u wijs op uw taak om diens laatste wens uit te voeren, te weten het bewaren van de as in één urn , zie artikel 18 van de Wet op de Lijkbezorging.

Met vriendelijke groet,
Mw. mr. X
XXXXXXXXXXX

In het testament van mijn vader staat dat de excecuteur testamentair (de notaris) tot taak heeft de crematie te verzorgen, de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Er staat verder niets in het testament over dat de excecuteur ook over de asbestemming beschikt en ook niet elders op papier (zoals de advocate wel zegt) of hoort bij het verzorgen van de crematie ook de asbestemming? Moet dat dan niet ook letterlijk in het testament vermeld worden?

Mijn broer is wèl op papier de opdrachtgever van het as van mijn vader.

Nu verwijst de advocate toch weer naar art.18 van de WLB. Maar deze wet bepaalt toch dat de opdrachtgever boven de excecuteur testementair staat wat betreft de asbestemming?
Dus m.a.w. dat mijn broer het dus voor het zeggen heeft en niet de notaris zoals de advocate van de DAS beweert?

De notaris heeft inmiddels ook de DAS ingelicht dat hij niet weet wat de laatste wens was van mijn vader betreffende zijn as.

Ik wend mij weer tot u omdat ik meer vertrouwen in uw advies heb dan de DAS.
Of zal ik hierover contact opnemen met de DAS (ben zelf verzekerd bij DAS)

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wederom bij voorbaat mijn dank.

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat voor de Wet op de lijkbezorging telt, is wie feitelijk de opdrachtgever van de crematie was. Als dat uw broer was, heeft hij het voor het zeggen. Hij kan de asbus na een maand na de crematie bij het crematorium ophalen en de as verstrooien. Of het crematorium opdracht geven de as direct na een maand te verstrooien, als de as van uw moeder bij het crematorium verstrooid is. Dat hoeft nergens op te wachten, behalve op de wettelijke 'wachttermijn' die het crematorium in acht moet nemen alvorens de asbus af te geven of de as te verstrooien. Die termijn is een maand na de crematie. Maar na die maand kan het nog dezelfde dag. Ik zou dan niet aarzelen, maar direct handelen, als ik uw broer was. Elke dag telt; als DAS wat beter na gaat denken, kan zij beslag laten leggen op de asbus bij het crematorium. Dat moet uw broer voor zijn.

Dat de notaris als executeur-testamentair de taak heeft gekregen om de crematie te verzorgen, zegt mij nog niets. Dan moet je de exacte tekst van het testament lezen, of het zo bedoeld was dat de notaris dat altijd zou doen of alleen 'op de achterhand' om het te doen als een ander het niet zou doen. Of alleen om aan te geven dat uw vader crematie wilde en geen begrafenis. Maar het is niet meer relevant, als uw broer de formele opdrachtgever van de crematie was (via een uitvaartondernemer, neem ik aan).

Het aanschrijven van de notaris door DAS, lijkt mij een misser. Misschien bij gebrek aan wetenschap dat uw broer de formele opdrachtgever was. Dan zou ik DAS daar voorlopig nog maar niet van in kennis stellen.

De dreiging van DAS om de zaak uit te besteden aan een advocaat om een gerechtelijke procedure terzake van de asbestemming aan te vangen, neem ik niet zo serieus. De notaris is de verkeerde partij, die gaat er niet over.
En wat is 'aansprakelijk stellen' en wat zijn 'de nodige consequenties'? Dat zijn mijns inziens lege woorden. Je kunt iemand aansprakelijk stellen voor schade, maar er is in dit geval geen financiele schade. Hooguit emotionele schade bij de kinderen van de 2e echtgenote van uw moeder, maar dat kost geen geld, zakelijk gezegd. Als de as verstrooid is, is er geen weg terug. Dus er zijn geen consequenties. Althans niet in de sfeer van onheil voor u en uw broer, zoals wordt gesuggereerd.
Ook het dreigement om de kosten van een gerechtelijke procedure op de erfgenamen te verhalen is een beetje een loos dreigement. De rechter oordeelt in familie-aangelegenheden meestal dat partijen hun eigen kosten dragen. Maar als dat in dit geval niet zo zou zijn, vindt alleen een kostenveroordeling voor een beperkt bedrag plaats, nooit van de gehele kosten. In het Nederlands systeem werkt men met een bepaald punten systeem voor de vergoeding van kosten. U moet bij een kort geding denken aan een bedrag in de orde van grootte van euro 1.200,-. Dat is niet niets, maar de werkelijke kosten zijn een veelvoud.
Ik ben benieuwd hoe DAS zou reageren als u haar hulp in zou roepen als u zou worden gedagvaard in kort geding.

Maar ik zou voorlopig mijn mond houden als ik u was. Als uw vader meer dan een maand geleden overleden en gecremeerd is, zou ik direct de as verstrooien. Liever vandaag dan morgen. Als de maand nog niet om is, zou ik me zo stil mogelijk houden en nu bij het crematorium een afspraak maken om de asbus de eerste dag na die maand op te halen of dan direct te laten verstrooien.
De aansprakelijkstelling zou ik dus negeren; na de verstrooiing kan niemand nog iets doen. Ook een eventuele rechtszaak achteraf is zinloos en dus kansloos, want er valt dan niets meer te vorderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >