Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bestemming as van overledene


12 september 2011

Vraag nummer: 25997

De vader van mijn kinderen is pas overleden. We waren gescheiden. Vlgs de wet zijn de 2 zonen enige erfgenamen. De vrouw waarmee de vader na de echtscheiding is gaan samen wonen (zonder registratie)heeft na het overlijden van de vader de kinderen na 12 uur gemeld. Hierbij is vante voeren door haar de uitvaart geregeld zonder dat de zonen meebepaald hebben. Er was ook geen testament. De ergenamen verklaring is via de notaris ingediend bij de rechtbank. Wie bepaalt nu wat er met de as gebeurt? De kinderen willen het begraven met een gedenksteen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De persoon die opdracht heeft gegeven voor de crematie is volgens de wet de persoon die over de as mag beschikken. Maar zich daarbij wel dient te houden aan de wens van de overledene. Mits die bekend is, natuurlijk.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek Keuzes en zeggenschap over as.

Indien er onenigheid is tussen de levensgezel van uw ex-man en uw zonen over wat er met de as moet gebeuren, kunnen uw zonen zich alleen beroepen op de wens van hun vader, als de bekend was.

Tot slot kan ik opmerken dat in de rechtszaken die er over de bestemming van as zijn gevoerd, waarbij er de keuze was tussen verstrooien of bijzetten, de rechter altijd tot het bijzetten van de as besloot. Misschien geeft dat uw zonen enig houvast.
Zie - of beter: luister ook naar - mijn opmerkingen daarover in het volgende filmpje:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE