Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Asbus naar Engeland? (Crematie in opdracht Sociale Dienst; overdracht asbus familie)

16 december 2002

Vraag nummer: 1864 (oude nummer: 2237)

Mon, 16 Dec 2002 14:16

Geachte heer van der Putten,

Op 31 oktober is een man overleden. Opdrachtgever voor de crematie is Sociale Zaken en kiest als asbestemming: verstrekking van de as aan zijn zus.

Na zijn overlijden werd bekend dat deze man illegaal in Nederland verbleef. Hij had geen vaste woon- en verblijfplaats en stond ook niet ingeschreven bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Over het hebben van eventuele familie was niets bekend.
Na de crematie heeft een vrouw, welke aangeeft zijn zus te zijn en in Engeland woonachtig is, contact opgenomen met Sociale Zaken. Zij heeft te kennen gegeven over de as te willen beschikken.
Sociale zaken laat het crematorium weten geen bezwaar te hebben dat de zus de beschikking krijgt over de as, mits zij kan aantonen dat ze daadwerkelijk de zus is.
De zus neemt contact op met het crematorium en spreekt een datum af dat ze naar Nederland komt om de as op te halen.
Één dag voordat de zus naar Nederland komt, meldt zich een broer van de overledene. Hij meldt aan het crematorium dat hij niet wil dat de as naar Engeland komt, maar in Nederland blijft.

Naar mijn mening heeft de opdrachtgever (Sociale Zaken) afstand gedaan als opdrachtgever en is de zus de nieuwe opdrachtgever geworden. Desalniettemin heeft de broer ook rechten en mag tegen de beslissing in gaan.
Kunt u aangeven hoe het crematorium in een dergelijke situatie moet handelen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben het met uw visie eens. Sociale Zaken als opdrachtgever heeft haar zeggenschap overgedaan aan de zus.
De broer heeft even veel of even weinig rechten als iedere andere nabestaande die niet-de-opdrachtgever is: hij mag proberen eerst minnelijk met zijn zus (als nieuwe 'opdrachtgever') tot overeenstemming te komen. En lukt dat niet, dan mag hij zich - via een advocaat - tot de rechter wenden.
Het crematorium heeft alleen met de zus te maken. En als de broer een advocaat inschakelt, die het crematorium meldt een procedure aan te spannen, kan/moet het crematorium de afgifte van de asbus enige weken aanhouden. Zie mijn antwoord op een vraag van vorige week (vraag 2225), die hier grote gelijkenis mee heeft

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

16 december 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder