Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus naar Engeland? (Crematie in opdracht Sociale Dienst; overdracht asbus familie)


16 december 2002

Vraag nummer: 1864  (oude nummer: 2237)

Mon, 16 Dec 2002 14:16

Geachte heer van der Putten,

Op 31 oktober is een man overleden. Opdrachtgever voor de crematie is Sociale Zaken en kiest als asbestemming: verstrekking van de as aan zijn zus.

Na zijn overlijden werd bekend dat deze man illegaal in Nederland verbleef. Hij had geen vaste woon- en verblijfplaats en stond ook niet ingeschreven bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Over het hebben van eventuele familie was niets bekend.
Na de crematie heeft een vrouw, welke aangeeft zijn zus te zijn en in Engeland woonachtig is, contact opgenomen met Sociale Zaken. Zij heeft te kennen gegeven over de as te willen beschikken.
Sociale zaken laat het crematorium weten geen bezwaar te hebben dat de zus de beschikking krijgt over de as, mits zij kan aantonen dat ze daadwerkelijk de zus is.
De zus neemt contact op met het crematorium en spreekt een datum af dat ze naar Nederland komt om de as op te halen.
Één dag voordat de zus naar Nederland komt, meldt zich een broer van de overledene. Hij meldt aan het crematorium dat hij niet wil dat de as naar Engeland komt, maar in Nederland blijft.

Naar mijn mening heeft de opdrachtgever (Sociale Zaken) afstand gedaan als opdrachtgever en is de zus de nieuwe opdrachtgever geworden. Desalniettemin heeft de broer ook rechten en mag tegen de beslissing in gaan.
Kunt u aangeven hoe het crematorium in een dergelijke situatie moet handelen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben het met uw visie eens. Sociale Zaken als opdrachtgever heeft haar zeggenschap overgedaan aan de zus.
De broer heeft even veel of even weinig rechten als iedere andere nabestaande die niet-de-opdrachtgever is: hij mag proberen eerst minnelijk met zijn zus (als nieuwe 'opdrachtgever') tot overeenstemming te komen. En lukt dat niet, dan mag hij zich - via een advocaat - tot de rechter wenden.
Het crematorium heeft alleen met de zus te maken. En als de broer een advocaat inschakelt, die het crematorium meldt een procedure aan te spannen, kan/moet het crematorium de afgifte van de asbus enige weken aanhouden. Zie mijn antwoord op een vraag van vorige week (vraag 2225), die hier grote gelijkenis mee heeft

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

16 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >