Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbestemmingsbeslissing crematorium?


24 december 2002

Vraag nummer: 1891  (oude nummer: 2266)

Tue, 24 Dec 2002 16:01

Geachte heer van der Putten,

Is een crematorium gerechtigd om het nuvolgende bericht te vermelden op hun aanvraagformulier voor crematie en zo ja mogen ze dit dan ten uitvoer brengen?

"Voor alle asbestemmingen geldt dat bij geen schriftelijke kennisgeving/reactie op de aanschrijving die zo nodig volgt aan het einde van de afgesproken termijn, de opdrachtgever door dit na te laten te kennen geeft, te kiezen voor verstrooiing zonder aanwezigheid van de familie op het terrein van het crematorium. Wettelijk blijft aanvrager verantwoordelijk voor de asbestemming"

Naar mijn mening is dit op zijn minst ongepast, maar volgens mij ook niet geoorloofd.
Ik zie uw antwoord gaarne tegemoet waarvoor alvast mijn hartelijke dank.

Antwoord:

Tue, 24 Dec 2002 21:21

Geachte heer,

Wat u citeert is een onhandige formulering. Als er zou staan dat de aanvrager kiest voor verstrooiing, indien hij niet binnen 6 of 12 maanden (al naar gelang de gebruikelijke termijn bij het betreffende crematorium) een andere bestemming aangeeft, zou het eenvoudiger en juridisch beter sluitend zijn. Nu staat het er wat krom. En ook de laatste zin slaat nergens op, want dat geldt altijd en heeft in dit verband geen meerwaarde of extra betekenis.
Ik zou er overigens ook in verwerken, als ik houder was, dat dit - zo'n opdracht voor verstrooiing- ook geldt na afloop van een bepaalde termijn van bewaring. Bijvoorbeeld als een asbus eerst 5 jaar in een columbarium heeft gestaan en men op de vraag of men wil verlengen of niet, niet antwoordt en/of geen rekening betaalt.

Ik zie overigens niet dat het ongepast of ongeoorloofd is. Ik hoor van houders van crematoria talloze verhalen dat ze opgescheept zitten met asbussen waar de aanvrager alsmaar geen bestemming van aangeeft. Ze zijn dan wettelijk verplicht om zo'n asbus 20 jaar te bewaren, alvorens de inhoud te ruimen. Ik kan me best voorstellen dat ze daar van af willen en iets willen hebben om de aanvrager/familie een beetje onder druk te zetten om een beslissing te nemen.
Het hanteren van een dergelijke formulering in de opdracht is zeker geoorloofd. Niet geoorloofd is dat als de houder van een crematorium jarenlang op brieven telkens geen antwoord krijgt, of aan het lijntje wordt gehouden, of als voor het bewaren niet betaald wordt, hij dan op eigen houtje gaat verstrooien. Maar als de aanvrager er voor getekend heeft, dan wel.

Graag wens ik u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2003!

mr W.G.H.M. van der Putten

24 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >