Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbestemming vervolg


10 december 2002

Vraag nummer: 1856  (oude nummer: 2228)

Tue, 10 Dec 2002 21:51

ik heb u al eerder een vraag gesteld; daarna heeft u ook nog telefonisch contact met mijn zus gehad.

mijn vraag is:
Is de tekst uit het wetboek-lijkbezorging op de internetsite de exacte tekst uit het wetboek?
In artikel 59 staat daar:

Artikel 59
2. De houder van het crematorium draagt er vervolgens zorg voor dat:

c. de asbus ter beschikking wordt gesteld aan een nabestaande die de zorg voor de asbus op zich
neemt, of

Ik kan in deze teksten niks terugvinden over aanvragers van de crematie e.d.
En nabestaanden zijn wel, en wel in de eerste graad.
Is er ergens een officieel stuk dat ik zou kunnen bestuderen waaruit blijkt dat alleen de
ondertekenaar van de opdracht bij de uitvaartverzorger recht heeft op de as?

(mocht dit alles tot niets leiden, heb ik een vervolgvraag:
In artikel 58 staat:

Artikel 58

3. Een deel van de as kan op verzoek van een nabestaande op een andere wijze worden geborgen en
aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld.
Ook daar lees ik niets van toestemming van iemand, hoe zit het nou precies, als dat dan is wat er ons rest, iets beter dan niets misschien? In deze diep treurige zaak)

Ik hoop dat u mij snel kunt antwoorden daar het crematorium de as vrijdag vrijgeeft

groeten
saskia albert

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U moet kijken naar artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging. En dan is het nog niet meteen helemaal helder, want dan moet je weeten wat in artikel 11 staat en wat en wie daar bedoeld is.

Ik kan een heel lang verhaal houden, met stukken tekst over wat er in de Kamer over is gezegd, toen de wet werd vastgesteld en wat er allemaal in de toelichting op de wet staat. Maar het komt er allemaal op neer dat de opdrachtgever voor de lijkbezorging (crematie of begraving) ook de persoon is die ook de uitvaartleider opdracht geeft om het verlof van artikel 11 te regelen (dat beseft iemand niet, dat hij of zij dat doet, maar het is wel zo). Volgens het 2e lid van artikel 18 mag de persoon de de lijkbezorging regelt, ook beslissen over de bestemming van de as.

En wat u in artikel 58 en 59 leest, klopt. Maar het mag alleen in opdracht van de opdrachtgever. Dat gaat er letterlijk aan vooraf. Wat in artikel 58 en 59 staat, geeft in feite de mogelijkheden aan waar de opdrachtgever uit kan kiezen. Er mag niets anders dan wat in die artikelen genoemd staat. De as mag bijvoorbeeld niet aan een vreemde worden meegegeven. Of de houder van het crematorium mag de asbus niet uit eigen beweging in zee gooien of aan een boom hangen.

En een deel van de as kan alleen worden gegeven met toestemming van de opdrachtgever. Zie ook de eerste vraag van vanochtend, vraag 2225. En zie de andere vragen in de subrubriek 'Verdelen van as'.

mr W.G.H.M. van der Putten

10 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >