Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Asbestemming (nu oorspronkelijke opdrachtgever is overleden)

29 september 2009

Vraag nummer: 6923 (oude nummer: 13948)

Geachte heer van der Putten.

Ik zit met een uitzonderlijke situatie.

Vorige week had ik een melding van overlijden van een meneer zonder familie. Een vriendin van deze meneer is opdrachtgever voor zijn uitvaart.

Nu is een maand geleden de partner van deze overleden meneer overleden en deze (overleden) meneer was opdrachtgever betreffende haar uitvaart.

Nu staat haar as in de algemene nis en kan vrijgegeven worden. Zijn as wordt over 3 weken vrijgegeven.

De opdrachtgever van de uitvaart van de meneer wil graag dat de as van zowel de partner van de overledene als de overledene zelf samen uitgestrooid gaat worden.

Nu heeft de overleden partner van de overleden meneer nog wel twee nichten als familie.

Mag ik de wens van mijn opdrachtgever zonder problemen uit voeren?

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik meen dat u de wens van uw opdrachtgever uit mag voeren.

Artikel 18, lid 1, van de Wlb zegt: "In de lijkbezorging wordt voorzien door degene, die het (...) verlof aanvraagt, dan wel door degene, die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden."
Het gaat hier om het laatste deel van deze zin. Ik meen dat je rustig kunt stellen dat uw opdrachtgever in de plaats is getreden van de overleden meneer, die de opdrachtgever was van de crematie van zijn partner. De idee om de as van zowel de partner van de overledene als de overledene zelf samen uit te strooien is ook tamelijk voor de hand liggend. Indien de nichten van de overleden partner van de overleden meneer zouden menen dat dit absoluut niet zou mogen, kunnen zij zich bij het crematorium melden. Maar ik zou niet goed kunnen bedenken waarom en hoe zij iets anders zouden wensen; dat kan alleen als er bijvoorbeeld een testament of codicil is waar in staat dat de overleden partner wenste dat haar asbus in het graf van haar ouders zou worden bijgezet, om maar eens iets te noemen.

Je hoeft echter als uitvaartverzorger of als crematoriumhouder geen diepgaand onderzoek te doen welke persoon wellicht het meest voor de hand zou liggen om een overleden opdrachtgever op te volgen en of die dan wel conform de wens van de eerste overledene zou handelen. Ik denk dat je al blij mag zijn dat iemand die verantwoordelijkheid wil nemen. Het is aan anderen om, als zij het er eventueel niet mee eens zijn, zelf tijdig in actie te komen. En dan kunnen ze zich tot het crematorium wenden, dat waarschijnlijk zal verwijzen naar u en u naar de nieuwe opdrachtgever. En die zoeken het dan onderling maar uit.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder