Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

As vrijgeven door crematorium

7 januari 2003

Vraag nummer: 1922 (oude nummer: 2298)

Tue, 7 Jan 2003 21:33

Mijn vader is op 11 december 2002 gecremeerd. Op 14 januari (zijn geboortedag) zouden wij (nabestaanden) graag zijn as verstrooien. Echter het crematorium geeft (tot onze grote spijt) aan, om wettelijke redenen, niet aan ons verzoek te kunnen voldoen, klopt dit?
Het zou te korte termijn zijn om alle benodigde papieren in te vullen en aan een commissie voor te leggen. Weet u over wat welke commissie het gaat en welke regels er zijn op dit gebied?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Wettelijk gezien mag de asbus op 12 januari worden afgegeven. Men moet volgens de wet de asbus 1 maand bewaren.
Het lijkt me sterk dat de termijn te kort is om alle benodigde papieren in te vullen. Er moeten 2 dingen gebeuren: u moet een ontvangstbewijs tekenen en het crematorium moet in haar administratie aantekenen dat men de bus aan u heeft gegeven. Het eerste is het invullen van een standaardformulier en het tweede is ook routine; dat lijkt me alles bij elkaar niet meer dan 10 minuten kosten. Met het voor u ophalen van de bus uit de algemene nis en u een kopje koffie aanbieden, hebben we het over een half uurtje. Allemaal routine zou ik zeggen.
Er komt geen enkele commissie aan te pas. Wellicht bedoelt men met het woord 'commissie' dat er nog kosten aan deze handelingen verbonden zijn, want dat is bij enkele crematoria het geval. Maar er is beslist geen commissie van wijze mannen of vrouwen die gaat beoordelen of het terecht is dat u de bus krijgt of zoiets.
Er zijn geen andere wettelijke regels, dan dat men de asbus pas 1 maand na de crematie mag afgeven.

Kortom, het inwilligen van uw wens lijkt mij zeker mogelijk. In ieder geval wettelijk wel. En men moet maandag 13 of dinsdag 14 januari toch wel een gaatje kunnen vinden om uw verzoek af te handelen, desnoods zonder kopje koffie. En anders lijkt mij vrijdag 10 of zaterdag 11 januari ook niet echt een ramp of grove schending van de wet.

Als het crematorium niet de souplesse toont om in dit geval aan uw wens te voldoen, gelet op de bijzondere datum die 14 januari in uw geval is, zou u kunnen overwegen een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen (zie elders op deze site: www.uitvaart.nl/ombudsman). Ik weet toevallig dat hij een paar dagen geleden met vakantie is gegaan en pas eind van de maand weer terug is. De in principe schriftelijke afhandeling van een klacht kost ook snel een maand of 3, met hoor en wederhoor. U hebt dus niet binnen een week een besluit. Maar wellicht achteraf toch enige genoegdoening.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 januari 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder