Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

As thuis bewaren

14 april 2010

Vraag nummer: 7524 (oude nummer: 15650)

Ik vroeg mij of het wettelijk gezien mogelijk is de as van een overledene ook thuis te bewaren?

Alvast dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is wettelijk zeker mogelijk.

Van 1991 tot 1998 stond ook letterlijk met die woorden in de Wet op de lijkbezorging dat men een asbus thuis kon bewaren.

Sinds 1998 staat er iets ruimer geformuleerd in artikel 59 van de Wet op de lijkbezorging dat een asbus ter beschikking kan worden gesteld aan de nabestaande door of namens wie de opdracht tot de crematie is gegeven. Die kan de asbus dan niet alleen thuis bewaren of aan een familielid geven, maar de as ook onder nabestaanden verdelen of de as geheel of deels zelf verstrooien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder