Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

As moeder (vader wil verstrooien, dochter in tuin bijzetten)

20 februari 2009

Vraag nummer: 6196 (oude nummer: 12371)

Beste dame of heer, Mijn moeder is in November 2008 overleden en heeft alles doorgesproken met mij en mijn partner m.b.t de crematie omdat ze niet wilde dat haar echtgenoot dit zou regelen ze heeft dit aan hem voor haar sterven ook verteld ( slecht huwelijk)en een crematie zou doen die niet bij haar paste. Nu is het zo dat we hem overal bij betrokken hebben, ook bij de afspraken met de begrafenisondernemer. Hij heeft zelfs akkoord gegeven dat ik de opdrachtgever ben alleen vlak voor de crematie wilde hij ineens allerlei dingen aanpassen naar zijn eigen wensen! we zijn er uiteindelijk niet mee akkoord gegaan omdat het op voorhand al vast besproken was. Nu is hij ineens boos hierover en geeft aan dat hij nergens van op de hoogte was. ( bewijs heb ik) Ik heb hem netjes gevraagd wat hij wilde met de as van mijn moeder maar hij had aangegeven maakt mij niks uit. Nu wil hij het ineens laten verstrooien om mij dwars te kunnen zitten en ik wil het graag bewaren bij mij in de achtertuin. Hij geeft aan mij voor de rechter te dagen als ik niet doe wat hij wil! wat kan ik nu doen? Vriendelijke groet, XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u de opdrachtgever bent van de crematie dan bent u volgens de wet ook degene die mag beslissen wat er met de as van uw moeder gebeurt. U kunt die dus in de achtertuin bewaren als u dat wilt.

Een dreigement om u voor de rechter te slepen is een loos dreigement. Uw vader heeft juridisch geen poot om op te staan, als u moeder u nadrukkelijk het regelen van de crematie heeft toevertrouwd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder