Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afgifte as aan een derde (vereisten schriftelijke machtiging)


11 januari 2017

Vraag nummer: 48982

Geachte heer van Putten,

Mag het crematorium de as overhandigen aan iemand, niet zijnde de rechthebbende, die zich meld met een briefje / boedelscheiding waarop staat dat de as na verdeling naar die persoon gaat.

Op het briefje / boedelscheiding staat wel de handtekening van de rechthebbende.

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is lastig te zeggen. Dan zou ik de tekst van het briefje willen zien.

De boedelscheiding - de verdeling van spullen van de erflater - heeft op zich helemaal niets te maken met de zeggenschap over de as. De eigen as van de overledene behoort namelijk niet tot de boedel. Als er dus in algemene bewoordingen iets over de verdeling van spullen staat, wat alle erfgenamen ondertekenen en daar staat alleen het woord 'asbus' bij, dan is dat te vaag. Dan kan het ook de asbus van bijvoorbeeld een oudoom zijn die de overledene toevallig in zijn of haar bezit had.

Ik zou als ik u was een duidelijke brief verlangen waarin de opdrachtgever, die met naam en toenaam wordt genoemd en hem ondertekent, de as van de overledene (die ook weer met volledige naam en datum overlijden of crematie wordt genoemd), overdraagt aan een nieuwe persoon, wiens personalia volledig worden genoemd.
Geen informeel briefje dat Jan en Piet en Kees samen dit en dat verdelen onder Jan, Piet en Kees, waarbij niet duidelijk is wie Jan, Piet en Kees eigenlijk zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >