Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Advocaat inschakelen?

4 maart 2004

Vraag nummer: 2939 (oude nummer: 4078)

Op 05-05-2003 is mijn broer verongelukt. Hij woonde samen met zijn vriendin, niet geregistreerd overigens. Deze vriendin wil als stok achter de deur de as van mijn broer niet aan de familie geven om bij te laten zetten, dit omdat zij geld wenst te zien. Na zoveel maanden heeft mijn moeder besloten een advocaat in de arm te nemen om toch te proberen de as van de opdrachtgeefster en dus eigenaresse te krijgen. Mij is aangeraden om, als zijn zus, ook een advocaat in te schakelen, omdat dit de zaak positief zou beïnvloeden. Graag uw mening hierover.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wie heeft u aangeraden om ook een advocaat in te schakelen?
Ik denk dat het weinig uitmaakt. Als de advocaat van uw moeder zegt niet alleen namens haar maar ook namens u op te treden, heb je hetzelfde effect. Twee advocaten leiden m.i. vooral tot hogere kosten, maar niet per se tot een beter resultaat.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder